شهید آوینی
نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است مورد تکذیب قرار می گیرید و به مشکل بر می خورید ترک شود.
نتیجه ازدواج:   به مشکلات و مسائلی بر می خورید که ادامه ی زندگی را برای شما غیر ممکن می سازد ترک شود.    
نتیجه معامله:   مشکلاتی در بین است که باعث می شود به اعتبار شما لطمه وارد شود و ضرر می کنید ترک شود.    
سوره:  
37
صافات
آیه:   127
صفحه:  
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  


  >>> پاسخ مراجع درباره استخاره‌های اینترنتی + نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینی
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved