شهید آوینی
نتیجه استخاره:   انجام نده
نتیجه کلی:   بد است به چه کنم گرفتار خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج:   همه ی زندگی دچار اختلاف خواهید شد و دائما از شما بابت هر کاری پرس و جو می شود ترک شود.    
نتیجه معامله:   به مشکلات و شرایط سختی بر میخورید ترک شود.    
سوره:  
27
نمل
آیه:   64
صفحه:  
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  


  >>> پاسخ مراجع درباره استخاره‌های اینترنتی + نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینی
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved