شهید آوینی
نتیجه استخاره:   انجام بده
نتیجه کلی:   خوب است با توکل بخدا و ائمه معصومین و دادن صدقه اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:   با رعایت موازین شرعی اقدام کنید تا به گناه آلوده نشوید صدقه فراموش نشود.    
نتیجه معامله:   با دادن صدقه و رعایت موازین شرعی اقدام کنید ان شاءالله خوب است و منفعت می برید.    
سوره:  
2
بقره
آیه:   177
صفحه:  
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  


  >>> پاسخ مراجع درباره استخاره‌های اینترنتی + نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینی
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved