شهید آوینی
نتیجه استخاره:   هرگز انجام نده
نتیجه کلی:   بسیار بد است با افراد جاهل بر خورد می کنید و خطر آبروریزی شما را تهدید می کند.
نتیجه ازدواج:   اصلا اقدام نکنید که گرفتار خواهید شد و عمری را در حسرت و پشیمانی سر خواهید کرد.    
نتیجه معامله:   ضرر و زیان زیادی خواهید دید حتما ترک کنید.    
سوره:  
11
هود
آیه:   63
صفحه:  
اجرای مجدد استخاره

   
ترجمه فارسی سوره  


  >>> پاسخ مراجع درباره استخاره‌های اینترنتی + نکاتی پیرامون استخاره سایت شهید آوینی
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved