شهید آوینی

 
درگذشت محمد بن سیرین بصری  (110 ق)

«ابن سیرین» فقیه و خوابگزار چیره دست قرن 2 هجری از نوجوانی به علم اندوزی، زهد و پارسایی روی آورد. او به رعایت احتیاط در مسائل شرعی، صبر و بردباری و نرم خویی در میان مردم شهرت داشت.

ابن سیرین درسفرهای خود به مکه، كوفه، مدائن و واسط از علمای بسیارحدیث شنید. وی همچنین درمدت چهار سال اقامتش در دمشق به بازرگانی اشتغال داشت. نویسندگان صحاح ششگانه به ابن سیرین بعنوان فقیهی برجسته نظر داشتند و رفتار و گفتارش را حجّت می‎دانستند.

ابن سیرین در تعبیر خواب شهره روزگار بود. گویند دانش تعبیر خواب را خداوند به دلیل مخالفتی كه با هوای نفس خود كرد، به وی ارزانی داشت، آن گونه كه به یوسف صدیق (ع) عطا فرمود.

وی در عین حال كه بر تعبیر خواب تسلط كامل داشت و بی درنگ پاسخ می داد، لیكن چندان به خواب بها نمی داد و از این رو وقتی شخصی از وی درباره خوابش پرسید، در پاسخ گفت: در بیداری پرهیزگار باش، آن چه در خواب دیدی زیانی به تو نمی رساند. ابن سیرین با 30 تن از اصحاب پیامبراكرم (ص) ارتباط و دوستی داشت. او كتابها و نسخه‎ های خطی گوناگونی درفن خوابگزاری به همراه ترجمه ‎های آنها به زبانهای مختلف ازخود به جای گذاشته است. برخی از تعبیرات وی در كتاب «الحیوان جاحظ» آمده است.

ابن سیرین برای احادیث اهمیت بسیاری قائل بود و در حفظ و نقل حدیث دقیق و محتاط عمل می‎كرد. این دقت‎ها موجب شد همه رجال شناسان برجسته اهل سنت او را ثقه و روایت‎هایش را قابل استناد بدانند. وی نسبت به دانش به ویژه نقل حدیث با احترام و دقّت خاصی می نگریست تا جایی كه اگر در حال خنده یا گفت و گو بود و سخنی از احادیث پیامبر (ص) به میان می آمد، خودش را جمع می كرد و مؤدبانه می نشست و هنگامی كه از وی درباره حلال و حرام سئوال می شد چهره اش دگرگون می گشت. او درباره دیگران خوش بین بود و اگر از كسی به بدی یاد می شد، بلافاصله یكی از خوبی های او را بر می شمرد. غیبت كسی را نمی كرد و عهد كرده بود اگر غیبتی كرد یك دینار صدقه بدهد.

وی در روز جمعه نهم ماه شوال سال110هجری قمری در 75 و به نقلی 77 سالگی در بصره وفات یافت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo