بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram
 
 


فَوْقَ کلِّ نُورٍ یا نُوراً لَیسَ کمِثْلِهِ نُورٌ (48)یا مَنْ عَطاَّئُهُ شَریفٌ یا

بالاى هر نور اى نورى که مانندش نورى نیست (48) اى که عطا و بخشش شریف و ارجمند است اى

مَنْ فِعْلُهُ لَطیفٌ یا مَنْ لُطْفُهُ مُقیمٌ یا مَنْ اِحْسانُهُ قَدیمٌ یا مَنْ قَوْلُهُ

که کارش دقیق است اى که لطفش پایدار است اى که احسانش دیرینه است اى که گفتارش

حَقُّ یا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ یا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ یا مَنْ عَذابُهُ عَدْلٌ یا مَنْ

حق است اى که وعده اش راست است اى که گذشتش فضل است اى که کیفرش از روى عدل است که

ذِکرُهُ حُلْوٌیا مَنْ فَضْلُهُ عَمیمٌ (49)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ بِاسْمِکَ یا

ذکرش شیرین است اى که فضلش عمومى است (49) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى

مُسَهِّلُ یا مُفَصِّلُ یا مُبَدِّلُ یا مُذَلِّلُ یا مُنَزِّلُ یا مُنَوِّلُ یا مُفْضِلُ یا

هموار کننده راهها اى جدا کننده اى تبدیل کننده اى خوار کننده اى فرود آرنده اى جایزه ده اى فزون بخش اى

مُجْزِلُ یا مُمْهِلُ یا مُجْمِلُ (50)یا مَنْ یرى وَلا یرى یا مَنْ یخْلُقُ

بزرگ عطا بخش اى مهلت ده اى نیکوبخش (50) اى که ببیند ولى دیده نشود اى که بیافریند

وَلا یخْلَقُ یا مَنْ یهْدى وَلا یهْدى یا مَنْ یحْیى وَلا یحْیى یا مَنْ

ولى کسى او را نیافریده اى که راهنمایى کند ولى راهنمایى نشود اى که زنده کنى ولى زنده نشده اى که

یسْئَلُ وَلا یسْئَلُ یا مَنْ یطْعِمُ وَلا یطْعَمُ یا مَنْ یجیرُ وَلا یجارُ عَلَیهِ

بازخواست کند ولى کسى از او بازخواست نکند اى که بخوراند ولى خورانده نشود اى که پناه دهد ولى کسى او را پناه ندهد

یا مَنْ یقْضى وَلا یقْضى عَلَیهِ یا مَنْ یحْکمُ وَلا یحْکمُ عَلَیهِ یا مَنْ

اى که قضاوت کنى ولى قضاوت بر تو نشود اى که حکم کنى ولى کسى بر تو حکم نکند اى که

لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکنْ لَهُ کفُواً اَحَدٌ (51)یا نِعْمَ الْحَسیبُ یا نِعْمَ

نزاید و نه زائیده شده و نیست برایش همتایى هیچکس (51) اى نیکو حسابکش اى نیکو

الطَّبیبُ یا نِعْمَ الرَّقیبُ یا نِعْمَ الْقَریبُ یا نِعْمَ الْمُجیبُ یا نِعْمَ

طبیب اى نیکو نگهبان اى نیکو نزدیک اى نیکو پاسخ ده اى نیکو

الْحَبیبُ یا نِعْمَ الْکفیلُ یا نِعْمَ الَوْکیلُ یا نِعْمَ الْمَوْلى یا نِعْمَ النَّصیرُ

دوست اى نیکو عهده دار اى نیکو وکیل اى نیکو سرور اى نیکو یاور

(52)یا سُرُورَ الْعارِفینَ یا مُنَى الْمُحِبّینَ یا اَنیسَ الْمُریدینَ یا

(52) اى مایه دلشادى عارفان اى آرزوى محبان اى همدم خواستاران اى

حَبیبَ التَّوّابینَ یا رازِقَ الْمُقِلّینَ یا رَجاَّءَ الْمُذْنِبینَ یا قُرَّةَ عَینِ

دوستدار توبه کنندگان اى روزى ده ناداران اى امید گنهکاران اى نورچشم

الْعابِدینَ یا مُنَفِّسَ عَنِ الْمَکرُوبینَ یا مُفَرِّجَ عَنِ الْمَغْمُومینَ یا اِلهَ

پرستش کنندگان اى برطرف کننده اندوه اندوهناکان اى غمزداى غمزدگان اى معبود

الاْوَّلینَ وَالاْ خِرینَ (53)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا رَبَّنا یا اِلهَنا

پیشنیان و پسینیان (53) خدایا من از تو مى خواهم به حق نامت اى پروردگار ما اى معبود ما

یا سَیدَنا یا مَوْلینا یا ناصِرَنا یا حافِظَنا یا دَلیلَنا یا مُعینَنا یا حَبیبَنا

اى آقاى ما اى سرور ما اى یاور ما اى نگهدار ما اى راهنماى ما اى کمک کار ما اى محبوب ما

یا طَبیبَنا (54)یا رَبَّ النَّبیی نَ وَالاْبْرارِ یا رَبَّ الصِّدّی قی نَ وَالاْخْیارِ

اى طبیب ما (54) اى پروردگار پیمبران و نیکوکاران اى پروردگار راستگویان و برگزیدگان

یا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنّارِ یا رَبَّ الصِّغارِ وَالْکبارِ یا رَبَّ الْحُبُوبِ

اى پروردگار بهشت و دوزخ اى پروردگار کوچک و بزرگ اى پروردگار حبوبات

وَالثِّمارِ یا رَبَّ الاْنْهارِ وَالاْشْجارِ یا رَبَّ الصَّحارى وَالْقِفارِ یا

و میوه جات اى پروردگار نهرها و درختان اى پروردگار دشت و هامون اى

رَبَّ الْبَرارى وَالْبِحارِ یا رَبَّ اللَّیلِ وَالنَّهارِ یا رَبَّ الاْعْلانِ

پروردگار صحراها و دریاها اى پروردگار شب و روز اى پروردگار پیدا

وَالاْسْرارِ (55)یا مَنْ نَفَذَ فى کلِّ شَىْءٍ اَمْرُهُ یا مَنْ لَحِقَ بِکلِّ شَىْءٍ

و نهان (55) اى که در هر چیز دستورش نفوذ کرده اى که علمش به هر چیزى

عِلْمُهُ یا مَنْ بَلَغَتْ اِلى کلِّ شَىْءٍ قُدْرَتُهُ یا مَنْ لا تُحْصِى الْعِبادُ نِعَمَهُ

تعلق یافته اى که قدرت و توانائیش به هر چیزى رسیده اى که بندگان شماره نعمتهایش را نتوانند

یا مَنْ لا تَبْلُغُ الْخَلاَّئِقُ شُکرَهُ ی ا مَنْ لا تُدْرِک الاْفْه امُ جَلا لَهُ ی ا مَنْ

اى که خلائق از عهده شکرش برنیایند اى که عقول درک عظمت و جلالش نتوانند اى که

لا تَنالُ الاْوْهامُ کنْهَهُ یا مَنِ الْعَظَمَةُ وَالْکبْرِیآءُ رِداَّئُهُ یا مَنْ لا تَرُدُّ

اوهام و خیالات به کنه ذاتش نرسند اى که عظمت و بزرگى لباس او است اى که

الْعِبادُ قَضاَّئَهُ یا مَنْ لا مُلْک اِلاّ مُلْکهُ یا مَنْ لاعَطاَّءَ اِلاّ عَطاَّئُهُ

بندگان از حکم او سرپیچى نتوانند اى که سلطنتى جز سلطنت او نیست اى که بخششى جز بخشش او نیست

(56)یا مَنْ لَهُ الْمَثَلُ الاْعْلى یا مَنْ لَهُ الصِّفاتُ الْعُلْیا یا مَنْ لَهُ

(56) اى که از آن اوست عالى ترین مثالها (که حجج الهیه باشند) اى که خاص اوست برترین اوصاف اى که از آن اوست

الاْخِرَةُ وَالاُْولى یا مَنْ لَهُ الْجَنَّةُ الْمَاْوى یا مَنْ لَهُ الاْ یاتُ الْکبْرى

دنیا و آخرت اى که از آن او است بهشت آن جایگاه آسایش اى که براى اوست نشانه هاى بس بزرگ

یا مَنْ لَهُ الاْسْماَّءُ الْحُسْنى یا مَنْ لَهُ الْحُکمُ وَالْقَضاَّءُ یا مَنْ لَهُ

اى که براى او است نامهاى نیکو اى که براى او است فرمان و داورى اى که از آن او است

الْهَواَّءُ وَالْفَضاَّءُ یا مَنْ لَهُ الْعَرْشُ وَالثَّرى یا مَنْ لَهُ السَّمواتُ الْعُلى

هوا و فضا اى که از آن او است عرش و فرش اى که از آن او است آسمانهاى بلند

(57)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا عَفُوُّ یا غَفُورُ یا صَبُورُ یا شَکورُ

(57) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى درگذرنده اى آمرزنده اى شکیبا اى سپاس پذیر بندگان

یا رَؤُفُ یا عَطُوفُ یا مَسْئُولُ یا وَدُودُ یا سُبُّوحُ یا قُدُّوسُ (58)یا

اى مهربان اى توجه کننده اى مورد توجه و درخواست بندگان اى مهرورز اى منزه اى پاکیزه (58) اى

مَنْ فِى السَّماَّءِ عَظَمَتُهُ یا مَنْ فِى الاْرْضِ ایاتُهُ یا مَنْ فى کلِّ شَىْءٍ

که در آسمان آثار عظمتش هویدا است اى که در زمین نشانه هایش آشکار است اى که در هر چیز

دَلائِلُهُ یا مَنْ فِى الْبِحارِ عَجائِبُهُ یا مَنْ فِى الْجِبالِ خَزاَّئِنُهُ یا مَنْ

برهانهاى او موجود اى که در دریا آثار شگفت انگیز دارد اى که در کوهها است گنجینه هایش اى که

یبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ یعیدُهُ یا مَنْ اِلَیهِ یرْجِعُ الاْمْرُ کلُّهُ یا مَنْ اَظْهَرَ فى

خلق را پدید آورد سپس بازگرداند اى که به سویش همه امورات بازگردد اى که در هر چیز لطف و مهرش را

کلِّ شَىْءٍ لُطْفَهُ یا مَنْ اَحْسَنَ کلَّشَىْءٍ خَلْقَهُ یا مَنْ تَصَرَّفَ فِى

آشکار ساخته اى که خلقت هر چیز را نیکو ساخته اى که تصرف کرده در

الْخَلاَّئِقِ قُدْرَتُهُ (59)ی ا حَبیبَ مَنْ لا حَبیبَ لَهُ ی ا طَبیبَ مَنْ لا

همه خلایق قدرت او (59) اى دوست آنکس که دوستى ندارد اى طبیب آن کس که

طَبیبَ لَهُ یا مُجیبَ مَنْ لا مُجیبَ لَهُ یا شَفیقَ مَنْ لا شَفیقَ لَهُ یا

طبیبى ندارد اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد اى

رَفیقَ مَنْ لا رَفیقَ لَهُ یا مُغیثَ مَن لا مُغیثَ لَهُ یا دَلیلَ مَنْ لا دَلیلَ

رفیق آن کس که رفیق ندارد اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد

لَهُ یا اَنیسَ مَنْ لا اَنیسَ لَهُ یا راحِمَ مَنْ لا راحِمَ لَهُ یا صاحِبَ مَنْ لا

اى مونس آنکس که مونسى ندارد اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد اى همدم آن کس که

صاحِبَ لَهُ (60)یا کافِىَ مَنِ اسْتَکفاهُ یا هادِىَ مَنِ اسْتَهْداهُ یا

همدمى ندارد (60) اى کفایت کننده آن کس که از او کفایت خواهد و اى رهنماى کسى که از او راهنمایى خواهد

کالِئَ مَنِ اسْتَکلاهُ یا راعِىَ مَنِ اسْتَرْعاهُ یا شافِىَ مَنِ اسْتَشْفاهُ یا

اى نگهبان کسى که از او نگهبانى خواهد اى مراعات کننده کسى که از او رعایت خواهد اى بهبود دهنده کسى که از او بهبودى خواهد اى

قاضِىَ مَنِ اسْتَقْضاهُ یا مُغْنِىَ مَنِ اسْتَغْناهُ یا مُوفِىَ مَنِ اسْتَوْفاهُ یا

داور کسى که از او داورى جوید اى بى نیاز کننده کسى که از او بى نیازى خواهد اى وفا کننده کسى که از او وفا خواهد اى

مُقَوِّىَ مَنِ اسْتَقْواهُ یا وَلِىَّ مَنِ اسْتَوْلاهُ (61)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک

نیرو ده آن کس که از او نیرو خواهد اى سرور کسى که او را به سرورى خواهد (61) خدایا از تو مى خواهم

بِاسْمِک یا خالِقُ یا رازِقُ یا ناطِقُ یا صادِقُ یا فالِقُ یا فارِقُ یا

به حق نامت اى آفریننده اى روزى ده اى گویا اى راستگو اى شکافنده اى جدا کننده اى

فاتِقُ یا راتِقُ یا سابِقُ یا سامِقُ (62)یا مَنْ یقَلِّبُ اللَّیلَ وَالنَّهارَ یا

باز کننده اى پیوست دهنده اى سبقت جوینده اى بلندمرتبه (62) اى که جابجا کنى شب و روز را اى

مَنْ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَالاْنْوارَ یا مَنْ خَلَقَ الظِّلَّ وَالْحَرُورَ یا مَنْ سَخَّرَ

که مقرر ساختى تاریکیها و نور را اى که آفریدى سایه و گرما را اى که مسخر خود کردى

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ یا مَنْ قَدَّرَ الْخَیرَ وَالشَّرَّ یا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ

مهر و ماه را اى که مقدر کردى خیر و شر را اى که آفریدى مرگ

وَالْحَیوةَ یا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالاْمْرُ یا مَنْ لَمْ یتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً یا

و زندگى را اى که آفریدن و فرمان از او است اى که نگرفته است براى خود همسر و فرزندى اى

مَنْ لَیسَ لَهُ شَریک فِى الْمُلْک یا مَنْ لَمْ یکنْ لَهُ وَلِىُّ مِنَ الذُّلِّ

که شریکى در فرمانروایى ندارد اى که نیست برایش سرپرستى از خوارى

(63)یا مَنْ یعْلَمُ مُرادَ الْمُریدینَ یا مَنْ یعْلَمُ ضَمیرَ الصّامِتینَ یا

(63) اى که مى داند خواسته دل هر خواهنده را اى که آگاه است از نهاد خاموشان اى

مَنْ یسْمَعُ اَنینَ الْواهِنینَ یا مَنْ یرى بُکاَّءَ الْخاَّئِفینَ یا مَنْ یمْلِک

که مى شنود ناله خسته دلان اى که مى بیند گریه ترسناکان اى که دارد

حَوائِجَ السّاَّئِلینَ یا مَنْ یقْبَلُ عُذْرَ التّاَّئِبینَ یا مَنْ لا یصْلِحُ عَمَلَ

خواسته هاى خواستاران را اى که بپذیرد عذر توبه کنندگان اى که اصلاح نکند کار

الْمُفْسِدینَ یا مَنْ لا یضیعُ اَجْرَ الْمُحْسِنینَ یا مَنْ لا یبْعَُدُ عَنْ قُلُوبِ

مفسدان را اى که از بین نبرد پاداش نیکوکاران اى که دور نباشد از دل

الْعارِفینَ یا اَجْوَدَ الاْجْودینَ (64)یا داَّئِمَ الْبَقاَّءِ یا سامِعَ الدُّعاَّءِ یا

عارفان اى بخشنده ترین بخشندگان (64) اى همیشه باقى اى شنواى دعا اى

واسِعَ الْعَطاَّءِ یا غافِرَ الْخَطاَّءِ یا بَدیعَ السَّماَّءِ یا حَسَنَ الْبَلاَّءِ ی ا

وسیع بخشش اى آمرزنده خطا و لغزش اى پدید آرنده آسمان اى نیک آزمایش اى

جَمیلَ الثَّناَّءِ یا قَدیمَ السَّناَّءِ یا کثیرَ الْوَفاَّءِ یا شَریفَ الْجَزاَّءِ

زیبا ستایش اى دیرینه والا اى زیاد وفادار اى ارجمند پاداش

(65) اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا سَتّارُ یا غَفّارُ یا قَهّارُ یا جَبّارُ یا

(65) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى پوشاننده اى آمرزنده اى با قهر و سطوت اى باجبروت و عظمت اى

صَبّارُ یا باَّرُّ یا مُخْتارُ یا فَتّاحُ یا نَفّاحُ یا مُرْتاحُ (66)یا مَنْ خَلَقَنى

صبر پیشه اى نیک بخش اى مختار در کارها اى کارگشا اى پرجود و عطا اى فرح بخش (66) اى که مرا آفریدى

وَسَوّانى یا مَنْ رَزَقَنى وَرَبّانى یا مَنْ اَطْعَمَنى وَسَقانى یا مَنْ

و آراستى اى که روزیم دادى و پروریدى اى که مرا خوراندى و نوشاندى اى که

قَرَّبَنى وَ اَدْنانى یا مَنْ عَصَمَنى وَکفانى یا مَنْ حَفَظَنى وَکلانى یا

پیش خود برده و نزدیکم کردى اى که مرا نگهداشته و کفایت کردى اى که محافظت و نگهداریم کردى اى

مَنْ اَعَزَّنى وَاَغْنانى یا مَنْ وَفَّقَنى وَهَدانى یا مَنْ انَسَنى وَآوانى یا

که به من عزت بخشید و توانگرم ساخت اى که به من توفیق داده و راهنمایى کرد اى که با من انس گرفته و جایم داد اى

مَنْ اَماتَنى وَاَحْیانى (67)یا مَنْ یحِقُّ الْحَقَّ بِکلِماتِهِ یا مَنْ یقْبَلُ

که مرا بمیراند و زنده کند (67) اى که حق را بوسیله کلماتش پابرجا کرد اى که توبه را از

التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ یا مَنْ یحُولُ بَینَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یا مَنْ لا تَنْفَعُ

بندگانش بپذیرد اى که میان انسان و دلش حائل گردد اى که سود ندهد

الشَّفاعَةُ اِلاّ بِاِذْنِهِ یا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ یا مَنْ لا

شفاعت و میانجیگرى جز به اذن او اى که او داناتر است به کسى که از راهش گمراه گردد اى که

مُعَقِّبَ لِحُکمِهِ یا مَنْ لا راَّدَّ لِقَضاَّئِهِ یا مَنِ انْقادَ کلُّ شَىْءٍ لاِمْرِهِ یا

کاونده و پى جویى براى حکمش نیست اى که بازگردانى براى قضایش نیست اى که هر چیز دربرابر امرش مطیع و منقاد گشته اى

مَنِ السَّمواتُ مَطْوِیاتٌ بِیمینِهِ یا مَنْ یرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَینَ یدَىْ

که آسمانها بدست قدرتش بهم پیچیده اى که فرستد بادها را نویدى در پیشاپیش

رَحْمَتِهِ (68)یا مَنْ جَعَلَ الاْرْضَ مِهاداً یا مَنْ جَعَلَ الْجِبالَ اَوْتاداً یا

رحمتش (68) اى که زمین را گهواره قرار داده اى که کوهها را میخهاى (زمین ) قرار داد اى

مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً یا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُوراً یا مَنْ جَعَلَ اللَّیلَ

که خورشید را چراغى تابناک کرد اى که ماه را نوربخش قرار داد اى که شب را

لِباساً یا مَنْ جَعَلَ النَّهارَ مَعاشاً یا مَنْ جَعَلَ النَّوْمَ سُباتاً یا مَنْ جَعَلَ

پوشش نهاد اى که روز را براى تحصیل معاش مقرر ساختى اى که خواب را مایه آرامش قرار داد اى که

السَّماَّءَ بِناَّءً یا مَنْ جَعَلَ الاْشْیاَّءَ اَزْواجاً یا مَنْ جَعَلَ النّارَ مِرْصاداً

آسمان را ساختمانى قرار داد اى که چیزها را جفت آفرید اى که آتش را در کمین (کفار و دوزخیان ) قرارداد

(69)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا سَمیعُ یا شَفیعُ یا رَفیعُ یا مَنیعُ

(69) خدایا از تو درخواست مى کنم به حق نامت اى شنوا اى شفیع اى بلند مرتبه اى والامقام

یا سَریعُ یا بَدیعُ یا کبیرُ یا قَدیرُ یا خَبیرُ یا مُجیرُ (70)یا حَیاً قَبْلَ

اى سریع در کارها اى پدید آرنده اى بزرگ اى توانا اى آگاه اى پناه ده (70) اى زنده پیش از

کلِّ حَی یا حَیاً بَعْدَ کلِّ حَی یا حَىُّ الَّذى لَیسَ کمِثْلِهِ حَىُّ یا حَىُّ

هر موجود زنده اى زنده پس از هر موجود زنده اى که نیست مانندش زنده اى ، اى زنده اى

الَّذى لا یشارِکهُ حَىُّ یا حَىُّ الَّذى لا یحْتاجُ اِلى حَی یا حَىُّ الَّذى

که شریکش نیست هیچ زنده اى ، اى زنده اى که نیازمند نیست به هیچ زنده اى ، اى زنده اى که

یمیتُ کلَّ حَی یا حَىُّ الَّذى یرْزُقُ کلَّ حَی یا حَیاً لَمْ یرِثِ الْحَیوةَ

بمیراند هر زنده اى را اى زنده اى که روزى دهد هر زنده اى را اى زنده اى که ارث نبرد زندگى را

مِنْ حَی یا حَىُّ الَّذى یحْیى الْمَوْتى یا حَىُّ یا قَیومُ لا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ

از زنده اى ، اى زنده اى که زنده کند مردگان را، اى زنده پاینده اى که او را چرت

وَلا نَوْمٌ (71)یا مَنْ لَهُ ذِکرٌ لا ینْسى یا مَنْ لَهُ نُورٌ لا یطْفى یا مَنْ لَهُ

و خواب نگیرد (71) اى که یادش فراموش نشدنى است اى که نورش خاموش نشدنى است اى که

نِعَمٌ لا تُعَدُّ یا مَنْ لَهُ مُلْک لا یزُولُ یا مَنْ لَهُ ثَناَّءٌ لا یحْصى یا مَنْ لَهُ

نعمتهایش بشمار درنیاید اى که فرمانروائیش زوال نپذیرد اى که مدح و ثنایش نتوان شمردن اى که

جَلالٌ لا یکیفُ یا مَنْ لَهُ کمالٌ لا یدْرَک یا مَنْ لَهُ قَضاَّءٌ لا یرَدُّ یا

چگونگى بزرگى و جلالتش نتوان گفتن اى که کمالش قابل درک نباشد اى که فرمان قضایش بازگشت ندارد اى

مَنْ لَهُ صِفاتٌ لا تُبَدَّلُ یا مَنْ لَهُ نُعُوتٌ لا تُغَیرُ (72)یا رَبَّ الْعالَمینَ

که صفاتش تبدیل نپذیرد اى که اوصافش تغییر نکند (72) اى پروردگار جهانیان

یا مالِک یوْمِ الدّینِ یا غایةَ الطّالِبینَ یا ظَهْرَ اللاّجینَ یا مُدْرِک

اى فرمانرواى روز جزا اى مقصد نهایى جویندگان اى پشت و پناه پناهندگان اى دریابنده

الْهارِبینَ یا مَنْ یحِبُّ الصّابِرینَ یا مَنْ یحِبُّ التَّوّابینَ یا مَنْ یحِبُّ

گریختگان اى که دوست دارد شکیبایان را اى که دوست دارد توبه کاران را اى که دوست دارد

الْمُتَطَهِّرینَ یا مَنْ یحِبُّ الْمُحْسِنینَ یا مَنْ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ

پاکیزگان را اى که دوست دارد نیکوکاران را اى که داناتر است به راه یافتگان

(73)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا شَفیقُ یا رَفیقُ یا حَفیظُ یا

(73) خدایا از تو مى خواهم به حق نامت اى مهربان اى رفیق اى نگهدارنده اى

مُحیطُ یا مُقیتُ یا مُغیثُ یا مُعِزُّ یا مُذِلُّ یا مُبْدِئُ یا مُعیدُ (74)یا

احاطه دار بر همه اى توانا اى فریاد رس اى عزت بخش اى خوار کننده اى آغازنده اى بازگرداننده (74) اى

مَنْ هُوَ اَحَدٌ بِلا ضِدٍّ یا مَنْ هُوَ فَرْدٌ بِلا نِدٍّ یا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلا عَیبٍ یا

یکتاى بى ضد اى که او یگانه اى است که مانند ندارد اى که او بى نیازى است بى عیب اى

مَنْ هُوَ وِتْرٌ بِلا کیفٍ یا مَنْ هُوَ قاضٍ بِلا حَیفٍ یا مَنْ هُوَ رَبُّ بِلا

که او تنهایى است و چگونگى ندارد اى که او حاکمى است که ستم در حکمش نیست اى که او پروردگارى است بدون

وَزیرٍ یا مَنْ هُوَ عَزیزٌ بِلا ذُلٍّ یا مَنْ هُوَ غَنِىُّ بِلا فَقْرٍ یا مَنْ هُوَ مَلِک

وزیر اى که او عزیزى است بى ذلت اى که او دارایى است که ندارى ندارد اى که او پادشاهى است

بِلا عَزْلٍ یا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلا شَبیهٍ (75)یا مَنْ ذِکرُهُ شَرَفٌ

که معزول نشود اى که او توصیف شده اى است بى شبیه (75) اى که ذکر او موجب شرافت

لِلذّاکرینَ یا مَنْ شُکرُهُ فَوْزٌ لِلشّاکرینَ یا مَنْ حَمْدُهُ عِزُّ لِلْحامِدینَ

ذکرکنندگان او است اى که سپاسگزاریش مایه سعادت سپاسگزاران است اى که ستایشش عزتى است براى ستایش کنندگان

یا مَنْ طاعَتُهُ نَجاةٌ لِلْمُطیعینَ یا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطّالِبینَ یا مَنْ

اى که طاعتش وسیله نجات مطیعان است اى که دَرِ رحمتش باز است به روى رحمت خواهان اى که

سَبیلُهُ واضِحٌ لِلْمُنیبینَ یا مَنْ ایاتُهُ بُرْهانٌ لِلنّاظِرینَ یا مَنْ کتابُهُ

راه بسوى او آشکار است براى بازآمدگان اى که آیات و نشانه هایش دلیل روشنى است براى بینندگان اى که کتابش

تَذْکرَةٌ لِلْمُتَّقینَ یا مَنْ رِزْقُهُ عُمُومٌ لِلطّاَّئِعینَ وَالْعاصینَ یا مَنْ

سبب پند و تنبیه است براى پرهیزکاران اى که روزى او همگانى است براى فرمانبرداران و نافرمانان

رَحْمَتُهُ قَریبٌ مِنَالْمُحْسِنینَ (76)یا مَنْ تَبارَک اسْمُهُ یا مَنْ تَعالى

اى که رحمتش نزدیک است به نیکوکاران (76) اى که نامش بزرگ است اى که اقبال او بلند است

جَدُّهُ یا مَنْ لا اِلهَ غَیرُهُ یا مَنْ جَلَّ ثَناَّئُهُ یا مَنْ تَقَدَّسَتَ اَسْماَّئُهُ یا

اى که معبودى جز او نیست اى که برجسته است ثنا و مدحش اى که پاکیزه است نامهایش اى

مَنْ یدُومُ بَقاَّئُهُ یا مَنِ الْعَظَمَةُ بَهاَّئُهُ یا مَنِ الْکبْرِیاَّءُ رِداَّئُهُ یا مَنْ لا

که بقایش همیشگى است اى که عظمت جلوه او است اى که بزرگى در بر او است اى که

تُحْصى الاَّئُهُ ی ا مَنْ لا تُعَدُّ نَعْم اَّئُهُ (77)اَللّ- هُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک

نیکیهایش به حساب درنیاید اى که نعمتهایش شماره نشود (77) خدایا از تو خواهم به حق نامت

یا مُعینُ یا اَمینُ یا مُبینُ یا مَتینُ یا مَکینُ یا رَشیدُ یا حَمیدُ یا

اى یاور اى امان بخش اى آشکار کننده اى استوار و ثابت اى پابرجا اى راهنما اى ستوده اى

مَجیدُ یا شَدیدُ یا شَهیدُ (78)یا ذَاالْعَرْشِ الْمَجیدِ یا ذَا الْقَوْلِ

گرامى اى سخت نیرو اى گواه (78) اى صاحب عرش با شوکت اى صاحب گفتار

السَّدیدِ یا ذَاالْفِعْلِ الرَّشیدِ یا ذَاالْبَطْشِ الشَّدیدِ یا ذَاالْوَعْدِ

محکم اى صاحب کار مستحکم اى صاحب حمله سخت اى صاحب نوید

وَالْوَعیدِ یا مَنْ هُوَ الْوَلِىُّ الْحَمیدُ یا مَنْ هُوَ فَعّالٌ لِما یریدُ یا مَنْ هُوَ

و تهدید اى که او است صاحب اختیارى ستوده اى که او است کننده هر چه را خواهد اى که او است

قَریبٌ غَیرُ بَعیدٍ یا مَنْ هُوَ عَلى کلِّشَىْءٍ شَهیدٌ یا مَنْ هُوَ لَیسَ بِظَلاّمٍ

نزدیکى که دورى ندارد اى که او بر هر چیز گواه باشد اى که او ستمکار بر بندگان

لِلْعَبیدِ (79)یا مَنْ لا شَریک لَهُ وَلا وَزیرَ یا مَنْ لا شَبیهَ لَهُ وَلا نَظیرَ

نیست (79) اى که برایش شریک و وزیرى نیست اى که برایش شبیه و نظیرى نیست

یا خالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنیرِ یا مُغْنِىَ الْباَّئِسِ الْفَقیرِ یا رازِقَ

اى آفریننده مهر و ماه تابنده اى بى نیاز کننده بینواى درمانده اى روزى ده

الْطِّفْلِ الصَّغیرِ یا راحِمَ الشَّیخِ الْکبیرِ یا جابِرَ الْعَظْمِ الْکسیرِ یا

کودک خردسال اى مهرورز پیر کهن سال اى جوش ده استخوان شکسته اى

عِصْمَةَ الْخاَّئِفِ الْمُسْتَجیرِ یا مَنْ هُوَ بِعِبادِهِ خَبیرٌ بَصیرٌ یا مَنْ هُوَ

نگهدار ترسان پناهنده اى که به حال بندگانش خبیر و بینا است اى که او

عَلى کلِّ شَىْءٍ قَدیرٌ (80)یا ذَاالْجُودِ وَالنِّعَمِ یا ذَاالْفَضْلِ وَالْکرَمِ یا

بر هر چیز قادر و تواناست (80) اى صاحب جود و نعمت اى صاحب بخشش و بزرگوارى اى

خالِقَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ یا بارِئَ الذَّرِّ وَالنَّسَمِ یا ذَاالْبَاءْسِ وَالنِّقَمِ یا

آفریننده لوح و قلم اى پدید آرنده ذرات و انسان اى داراى عذاب و انتقام اى

مُلْهِمَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ یا کاشِفَ الضُّرِّ وَالاْلَمِ یا عالِمَ السِّرِّ وَالْهِمَمِ یا

الهام بخش عرب و عجم اى برطرف کننده رنج و الم اى داناى راز و قصدهاى نهان اى

رَبَّ الْبَیتِ وَالْحَرَمِ یا مَنْ خَلَقَ الاْشیاَّءَ مِنَ الْعَدَمِ (81)اَللّهُمَّ اِنّى

پروردگار کعبه و حرم اى که آفریدى موجودات را از نیستى و عدم (81) خدایا از تو

اَسْئَلُک بِاسْمِک یا فاعِلُ یا جاعِلُ یا قابِلُ یا کامِلُ یا فاصِلُ یا

خواهم به حق نامت اى کننده (هر کار) اى مقرر کننده (امور) اى پذیرنده اى کامل اى جدا کننده اى

واصِلُ یا عادِلُ یا غالِبُ یا طالِبُ یا واهِبُ (82)یا مَنْ اَنْعَمَ بِطَوْلِهِ

پیوست دهنده اى دادگر اى چیره اى جوینده اى بخشنده (82) اى که نعمت بخشید به فضل خود

یا مَنْ اَکرَمَ بِجُودِهِ یا مَنْ جادَ بِلُطْفِهِ یا مَنْ تَعَزَّزَ بِقُدْرَتِهِ یا مَنْ قَدَّرَ

اى که کرم کرد به بخشش خود اى که جود کرد به لطف خود اى که عزیز باشد به نیروى خود اى که اندازه گیرد

بِحِکمَتِهِ یا مَنْ حَکمَ بِتَدْبیرِهِ یا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ یا مَنْ تَجاوَزَ بِحِلْمِهِ

به حکمت خویش اى که حکم کند به تدبیر خود اى که تدبیر کرد به دانش خود اى که بگذرد به بردبارى خویش

یا مَنْ دَنى فى عُلُّوِهِ یا مَنْ عَلا فى دُنُوِّهِ(83)یا مَنْ یخْلُقُ ما یشاَّءُ

اى که نزدیک است در عین بلندى و اى که بلند است در عین نزدیکى (83) اى که مى آفریند هر چه را خواهد

یا مَنْ یفْعَلُ ما یشاَّءُ یا مَنْ یهْدى مَنْ یشاَّءُ یا مَنْ یضِلُّ مَنْ یشاَّءُ

اى که انجام دهد هر چه خواهد اى که راهنمایى کند هر که را خواهد اى که گمراه کند هر که را خواهد

یا مَنْ یعَذِّبُ مَنْ یشاَّءُ یا مَنْ یغْفِرُ لِمَنْ یشاَّءُ یا مَنْ یعِزُّ مَنْ یشاَّءُ

اى که عذاب کند هر که را خواهد اى که بیامرزد هر که را خواهد اى که عزت بخشد به هر که خواهد

یا مَنْ یذِلُّ مَنْ یشاَّءُ یا مَنْ یصَوِّرُ فِى الاْرْحامِ ما یشاَّءُ یا مَنْ

اى که ذلت دهد به هر که خواهد اى که نقش بندد در میان رحم ها هر طور که خواهد اى که

یخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یشاَّءُ (84)یا مَنْ لَمْ یتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً یا

مخصوص به رحمت خویش گرداند هر که را خواهد (84) اى که نگرفته است همسر و فرزندى اى

مَنْ جَعَلَ لِکلِّ شَىْءٍ قَدْراً یا مَنْ لا یشْرِک فى حُکمِهِ اَحَداً یا مَنْ

که قرار داد براى هر چیز اندازه اى اى که شریک نکرده در حکم خویش احدى را اى که

جَعَلَ الْمَلاَّئِکةَ رُسُلاً ی ا مَنْ جَعَلَ فِى السَّم اَّءِ بُرُوجاً ی ا مَنْ جَعَلَ

قرار داد فرشتگان را پیام آور اى که در آسمان برجها قرار داد اى که

الاْرْضَ قَراراً یا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْماَّءِ بَشَراً یا مَنْ جَعَلَ لِکلِّ شَىْءٍ

زمین را قرارگاه کرد اى که آفرید از آب بشر را اى که قرار داد براى هر چیز

اَمَداً یا مَنْ اَحاطَ بِکلِّ شَىْءٍ عِلْماً یا مَنْ اَحْصى کلَّ شَىْءٍ عَدَداً

مدت و دورانى اى که دانشش به هر چیز احاطه کرده اى که عدد هر چیز را شماره کرده

(85)اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُک بِاسْمِک یا اَوَّلُ یا اخِرُ یا ظاهِرُ یا باطِنُ یا

(85) خدایا از تو خواهم به حق نامت اى آغاز اى انجام اى ظاهر اى نهان اى

بَرُّ یا حَقُّ یا فَرْدُ یا وِتْرُ یا صَمَدُ یا سَرْمَدُ (86)یا خَیرَ مَعْرُوفٍ

نیکوکار اى برحق اى یکتا اى بى همتا اى بى نیاز اى ابدى (86) اى بهترین شناخته شده

عُرِفَ یا اَفْضَلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ یا اَجَلَّ مَشْکورٍ شُکرَ یا اَعَزَّ مَذْکورٍ ذُکرَ

به نیکى اى برترین معبودى که پرستش شده اى بهترین سپاس شدگان اى عزیزترین یادشدگان

یا اَعْلى مَحْمُودٍ حُمِدَ یا اَقْدَمَ مَوْجُودٍ طُلِبَ یا اَرْفَعَ مَوْصُوفٍ

اى والاترین ستوده شده اى پیش ترین موجودى که جویایش شده اند اى برترین موجودى که مورد

وُصِفَ یا اَکبَرَ مَقْصُودٍ قُصِدَ یا اَکرَمَ مَسْئُولٍ سُئِلَ یا اَشْرَفَ

توصیف واقع شده اى بزرگتر مقصودى که قصد او کرده اند اى بزرگوار کسى که از او درخواست شده اى ارجمندترین

مَحْبُوبٍ عُلِمَ (87)یا حَبیبَ الْباکینَ یا سَیدَ الْمُتَوَکلینَ یا هادِىَ

دوستى که توان یافت (87) اى دوست گریانان اى آقاى توکل کنندگان اى رهنماى


 
 
 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved