بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

برچسب Li

تعریف و کاربرد
برچسب li شروع یک قلم از اقلام لیست را تعریف می کند. برچسب li در هر دو لیست شمارشی و غیر شمارشی استفاده می شود.

تفاوت بین HTML و XHTML
موجودیت های "type" , "value" در HTML 4.01 توصیه نمی شوند.
موجودیت های "type" , "value" در XHTML پشتیبانی نمی شوند.

نکته:برای معرفی نوع لیست ها از style استفاده کنید.

مثال

منبع خروجی
<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
</ol>

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
</ul>

  1. Coffee
  2. Tea
  • Coffee
  • Tea

خواص انتخابی
DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

موجودیت مقدار توضیحات DTD
type A
a
I
i
1
disc
square
circle
نوع لیست را تعیین می کند. توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید TF
value number_of_list_item توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید TF

خواص استاندارد
id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

منبع: html.ir

فهرست

بازگشت به صفحه آموزش

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved