بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

برچسب Dt

تعریف و کاربرد
برچسب dt آغاز عبارت توصیفی در لیست را معرفی می کند.

تفاوت بین HTML و XHTML
تفاوتی ندارد

مثال

منبع خروجی
<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>Black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>White cold drink</dd>
</dl>
Coffee
Black hot drink
Milk
White cold drink

خواص استاندارد
id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

خواص رویداد
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

منبع: html.ir

فهرست

بازگشت به صفحه آموزش

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved