بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

برچسب Dir

تعریف و کاربرد
برچسب dir یک لیست پوشه ای را معرفی می کند.

تفاوت بین HTML و XHTML
برچسب dir در HTML4.0 توصیه نمی شود.
برچسب dir در XHTML 1.0 پشتیبانی نمی شود.

نکته:برای تعریف انواع لیست ها از css style استفاده کنید.

مثال

منبع خروجی
<dir>
<li>html</li>
<li>xhtml</li>
</dir>
 • html
 • xhtml
 • خواص انتخابی
  DTD نشان می دهد که در کدام DTD این خواص مجاز هستند.S=اکید ، T=وابسته، F=frameset.

  موجودیت مقدار توضیحات DTD
  compact compact_rendering توصیه می شود به جای آن از style استفاده کنید TF

  خواص استاندارد
  id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

  خواص رویداد
  onclick, ondblclick, onfocus, onblur, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

  منبع: html.ir

  فهرست

  بازگشت به صفحه آموزش

   
   Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved