حماسه اقتصادی با انتخابات حماسی

انتخابات,اثر انگشت,کاریکاتور سیاسی,حماسه سیاسی,حماسه اقتصادی,حمایت از اقتصاد,رای مردم پشتوانه اقتصاد,چرخ دهنده,تولید ایرانی,حضور حداکثری,چرخ صنعت,آبیاری,خاک ,

 
 
http://www.aviny.com/karikator/Karikator/aviny/pages/013-aviny.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved