کاریکاتور/ برجام با طعم خیانت آمریکایی!!!

باز گشت به صفحه ی اصلی کاریکاتور دیگر رسانه ها 

دانلود کاریکاتور,عکس کاریکاتور,کاریکاتور,پول,نظام سرمایه داری,فاصله طبقاتی,دولت,تبعیض,فقر

95/09/20

 
 
http://www.aviny.com/karikator/Karikator/Other/pages/845-other.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved