کاریکاتور/ هواپیما پرانی سعودی !!!

ادامه کارشکنی سعودی‌ها؛ پرواز شیراز-جده هم لغو شد

بازگشت به صفحه آرشیو کاریکاتور دیگر رسانه ها

94/01/27

 
 
http://www.aviny.com/karikator/Karikator/Other/pages/815-other.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved