کاریکاتور/ حمایت از تولید ملی

حمایت از تولید ملی، بهترین راهکار مبارزه با تحریم

بازگشت به صفحه آرشیو کاریکاتور دیگر رسانه ها

94/01/27

 
 
http://www.aviny.com/karikator/Karikator/Other/pages/805-other.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved