بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

وصیتنامه سیاسی‌ ـ الهی (ادامه)

ط -‌ وصیت‌ اینجانب‌ به‌ حوزه‌های‌ مقدسة‌ علمیه‌ آن‌ است‌ كه‌ كراراً عرض‌ نموده‌ام‌ كه‌ در این‌ زمان‌ كه‌ مخالفین‌ اسلام‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ كمر به‌ براندازی‌ اسلام‌ بسته‌اند و از هر راه‌ ممكن‌ برای‌ این‌ مقصد شیطانی‌ كوشش‌ می‌نمایند، و یكی‌ از راههای‌ با اهمیت‌ برای‌ مقصد شوم‌ آنان‌ و خطرناك‌ برای‌ اسلام‌ و حوزه‌های‌ اسلامی‌ نفوذ دادن‌ افراد منحرف‌ و تبهكار در حوزه‌های‌ علمیه‌ است‌، كه‌ خطر بزرگ‌ كوتاه‌ مدت‌ آن‌ بدنام‌ نمودن‌ حوزه‌ها با اعمال‌ ناشایسته‌ و اخلاق‌ و روش‌ انحرافی‌ است‌ و خطر بسیار عظیم‌ آن‌ در درازمدت‌ به‌ مقامات‌ بالا رسیدن‌ یك‌ یا چند نفر شیاد كه‌ با آگاهی‌ بر علوم‌ اسلامی‌ و جا زدن‌ خود را در بین‌ توده‌ها و قشرهای‌ مردم‌ پاكدل‌ و علاقه‌مند نمودن‌ آنان‌ را به‌ خویش‌ و ضربة‌ مهلك‌ زدن‌ به‌ حوزه‌های‌ اسلامی‌ و اسلام‌ عزیز و كشور در موقع‌ مناسب‌ می‌باشد. و می‌دانیم‌ كه‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ چپاولگر در میان‌ جامعه‌ها افرادی‌ به‌ صورتهای‌ مختلف‌ از ملیگراها و روشنفكران‌ مصنوعی‌ و روحانی‌ نمایان‌ كه‌ اگر مجال‌ یابند از همه‌ پرخطرتر و آسیب‌رسانترند ذخیره‌ دارند كه‌ گاهی‌ سی‌ ـ چهل‌ سال‌ با مشی‌ اسلامی‌ و مقدس‌ مآبی‌ یا «پان‌ایرانیسم‌» و وطن‌پرستی‌ و حیله‌های‌ دیگر، با صبر و بردباری‌ در میان‌ ملتها زیست‌ می‌كنند و در موقع‌ مناسب‌ مأموریت‌ خود را انجام‌ می‌دهند. و ملت‌ عزیز ما در این‌ مدت‌ كوتاه‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ نمونه‌هایی‌ از قبیل‌ «مجاهد خلق‌» و «فدایی‌ خلق‌» و «توده‌ای‌»ها و دیگر عناوین‌ دیده‌اند، و لازم‌ است‌ همه‌ با هوشیاری‌ این‌ قسم‌ توطئه‌ را خنثی‌ نمایند و از همه‌ لازمتر حوزه‌های‌ علمیه‌ است‌ كه‌ تنظیم‌ و تصفیة‌ آن‌ با مدرسین‌ محترم‌ و افاضل‌ سابقه‌دار است‌ با تأیید مراجع‌ وقت‌. و شاید تز «نظم‌ در بی‌نظمی‌» است‌ از القائات‌ شوم‌ همین‌ نقشه‌ریزان‌ و توطئه‌گران‌ باشد.

در هر صورت‌ وصیت‌ اینجانب‌ آن‌ است‌ كه‌ در همة‌ اعصار خصوصاً در عصر حاضر كه‌ نقشه‌ها و توطئه‌ها سرعت‌ و قوّت‌ گرفته‌ است‌، قیام‌ برای‌ نظام‌ دادن‌ به‌ حوزه‌ها لازم‌ و ضروری‌ است‌؛ كه‌ علما و مدرسین‌ و افاضل‌ عظیم‌الشأن‌ صرف‌ وقت‌ نموده‌ و با برنامة‌ دقیق‌ صحیح‌ حوزه‌ها را و خصوصاً حوزة‌ علمیة‌ قم‌ و سایر حوزه‌های‌ بزرگ‌ و با اهمیت‌ را در این‌ مقطع‌ از زمان‌ از آسیب‌ حفظ‌ نمایند.

و لازم‌ است‌ علما و مدرسین‌ محترم‌ نگذارند در درسهایی‌ كه‌ مربوط‌ به‌ فقاهت‌ است‌ و حوزه‌های‌ فقهی‌ و اصولی‌ از طریقة‌ مشایخ‌ معظم‌ كه‌ تنها راه‌ برای‌ حفظ‌ فقه‌ اسلامی‌ است‌ منحرف‌ شوند، و كوشش‌ نمایند كه‌ هر روز بر دقتها و بحث‌ و نظرها و ابتكار و تحقیقها افزوده‌ شود؛ و فقه‌ سنتی‌ كه‌ ارث‌ سلف‌ صالح‌ است‌ و انحراف‌ از آن‌ سست‌ شدن‌ اركان‌ تحقیق‌ و تدقیق‌ است‌، محفوظ‌ بماند و تحقیقات‌ بر تحقیقات‌ اضافه‌ گردد. و البته‌ در رشته‌های‌ دیگر علوم‌ به‌ مناسبت‌ احتیاجات‌ كشور و اسلام‌ برنامه‌هایی‌ تهیه‌ خواهد شد و رجالی‌ در آن‌ رشته‌ تربیت‌ باید شود. و از بالاترین‌ و والاترین‌ حوزه‌هایی‌ كه‌ لازم‌ است‌ به‌ طور همگانی‌ مورد تعلیم‌ و تعلم‌ قرار گیرد، علوم‌ معنوی‌ اسلامی‌ ] است‌ [ ، از قبیل‌ علم‌ اخلاق‌ و تهذیب‌ نفس‌ و سیر و سلوك‌ الی‌ الله ـ رزقنا الله و ایاكم‌ ـ كه‌ جهاد اكبر می‌باشد.

ی‌ از اموری‌ كه‌ اصلاح‌ و تصفیه‌ و مراقبت‌ از آن‌ لازم‌ است‌ قوة‌ اجراییه‌ است‌. گاهی‌ ممكن‌ است‌ كه‌ قوانین‌ مترقی‌ و مفید به‌ حال‌ جامعه‌ از مجلس‌ بگذرد و شورای‌ نگهبان‌ آن‌ را تنفیذ كند و وزیر مسئول‌ هم‌ ابلاغ‌ نماید، لكن‌ به‌ دست‌ مجریان‌ غیر صالح‌ كه‌ افتاد آن‌ را مسخ‌ كنند و برخلاف‌ مقررات‌ یا با كاغذبازیها یا پیچ‌ و خمها كه‌ به‌ آن‌ عادت‌ كرده‌اند یا عمداً برای‌ نگران‌ نمودن‌ مردم‌ عمل‌ كنند، كه‌ بتدریج‌ و مسامحه‌ غائله‌ ایجاد می‌كند.

وصیت‌ اینجانب‌ به‌ وزرای‌ مسئول‌ در عصر حاضر و در عصرهای‌ دیگر آن‌ است‌ كه‌ علاوه‌ بر آنكه‌ شماها و كارمندان‌ وزارتخانه‌ها بودجه‌ای‌ كه‌ از آن‌ ارتزاق‌ می‌كنید مال‌ ملت‌، و باید همه‌ خدمتگزار ملت‌ و خصوصاً مستضعفان‌ باشید، و ایجاد زحمت‌ برای‌ مردم‌ و مخالف‌ وظیفه‌ عمل‌ كردن‌ حرام‌ و خدای‌ نخواسته‌ گاهی‌ موجب‌ غضب‌ الهی‌ می‌شود، همة‌ شما به‌ پشتیبانی‌ ملت‌ احتیاج‌ دارید. با پشتیبانی‌ مردم‌ خصوصاً طبقات‌ محروم‌ بود كه‌ پیروزی‌ حاصل‌ شد و دست‌ ستمشاهی‌ از كشور و ذخائر آن‌ كوتاه‌ گردید. و اگر روزی‌ از پشتیبانی‌ آنان‌ محروم‌ شوید، شماها كنار گذاشته‌ می‌شوید و همچون‌ رژیم‌ شاهنشاهی‌ ستمكار به‌ جای‌ شما ستم‌ پیشگان‌ پستها را اشغال‌ می‌نمایند. بنابر این‌ حقیقت‌ ملموس‌، باید كوشش‌ در جلب‌ نظر ملت‌ بنمایید و از رفتار غیر اسلامی‌ ـ انسانی‌ احتراز نمایید.

و در همین‌ انگیزه‌ به‌ وزرای‌ كشور در طول‌ تاریخ‌ آینده‌ توصیه‌ می‌كنم‌ كه‌ در انتخاب‌ استاندارها دقت‌ كنند اشخاص‌ لایق‌، متدین‌، متعهد، عاقل‌ و سازگار با مردم‌ انتخاب‌ نمایند، تا آرامش‌ در كشور هرچه‌ بیشتر حكمفرما باشد. و باید دانست‌ كه‌ گرچه‌ تمام‌ وزیران‌ وزارتخانه‌ها مسئولیت‌ در اسلامی‌ كردن‌ و تنظیم‌ امور محل‌ مسئولیت‌ خود دارند لكن‌ بعضی‌ از آنها ویژگی‌ خاص‌ دارند؛ مثل‌ وزارت‌ خارجه‌ كه‌ مسئولیت‌ سفارتخانه‌ها را در خارج‌ از كشور دارند. اینجانب‌ از ابتدای‌ پیروزی‌ به‌ وزرای‌ خارجه‌ راجع‌ به‌ طاغوتزدگی‌ سفارتخانه‌ها و تحول‌ آنها به‌ سفارتخانه‌های‌ مناسب‌ با جمهوری‌ اسلامی‌ توصیه‌هایی‌ نمودم‌، لكن‌ بعض‌ آنان‌ یا نخواستند یا نتوانستند عمل‌ مثبتی‌ انجام‌ دهند. و اكنون‌ كه‌ سه‌ سال‌ از پیروزی‌ می‌گذرد اگرچه‌ وزیر خارجة‌ كنونی‌ اقدام‌ به‌ این‌ امر نموده‌ است‌ و امید است‌ با پشتكار و صرف‌ وقت‌ این‌ امر مهم‌ انجام‌ گیرد.

و وصیت‌ من‌ به‌ وزرای‌ خارجه‌ در این‌ زمان‌ و زمانهای‌ بعد آن‌ است‌ كه‌ مسئولیت‌ شما بسیار زیاد است‌، چه‌ در اصلاح‌ و تحول‌ وزارتخانه‌ و سفارتخانه‌ها؛ و چه‌ در سیاست‌ خارجی حفظ‌ استقلال‌ و منافع‌ كشور و روابط‌ حسنه‌ با دولتهایی‌ كه‌ قصد دخالت‌ در امور كشور ما را ندارند. و از هر امری‌ كه‌ شائبة‌ وابستگی‌ با همة‌ ابعادی‌ كه‌ دارد به‌ طور قاطع‌ احتراز نمایید. و باید بدانید كه‌ وابستگی‌ در بعض‌ امور هر چند ممكن‌ است‌ ظاهر فریبنده‌ای‌ داشته‌ باشد یا منفعت‌ و فایده‌ای‌ در حال‌ داشته‌ باشد، لكن‌ در نتیجه‌، ریشة‌ كشور را به‌ تباهی‌ خواهد كشید. و كوشش‌ داشته‌ باشید در بهتر كردن‌ روابط‌ با كشورهای‌ اسلامی‌ و در بیدار كردن‌ دولتمردان‌ و دعوت‌ به‌ وحدت‌ و اتحاد كنید كه‌ خداوند با شماست‌.

و وصیت‌ من‌ به‌ ملتهای‌ كشورهای‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ انتظار نداشته‌ باشید كه‌ از خارج‌ كسی‌ به‌ شما در رسیدن‌ به‌ هدف‌ كه‌ آن‌ اسلام‌ و پیاده‌ كردن‌ احكام‌ اسلام‌ است‌ كمك‌ كند؛ خود باید به‌ این‌ امر حیاتی‌ كه‌ آزادی‌ و استقلال‌ را تحقق‌ می‌بخشد قیام‌ كنید. و علمای‌ اعلام‌ و خطبای‌ محترم‌ كشورهای‌ اسلامی‌ دولتها را دعوت‌ كنند كه‌ از وابستگی‌ به‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ خارجی‌ خود را رها كنند و با ملت‌ خود تفاهم‌ كنند؛ در این‌ صورت‌ پیروزی‌ را در آغوش‌ خواهند كشید. و نیز ملتها را دعوت‌ به‌ وحدت‌ كنند؛ و از نژادپرستی‌ كه‌ مخالف‌ دستور اسلام‌ است‌ بپرهیزند؛ و با برادران‌ ایمانی‌ خود در هر كشوری‌ و با هر نژادی‌ كه‌ هستند دست‌ برادری‌ دهند كه‌ اسلام‌ بزرگ‌ آنان‌ را برادر خوانده‌. و اگر این‌ برادری‌ ایمانی‌ با همت‌ دولتها و ملتها و با تأیید خداوند متعال‌ روزی‌ تحقق‌ یابد، خواهید دید كه‌ بزرگترین‌ قدرت‌ جهان‌ را مسلمین‌ تشكیل‌ می‌دهند. به‌ امید روزی‌ كه‌ با خواست‌ پروردگار عالم‌ این‌ برادری‌ و برابری‌ حاصل‌ شود.

و وصیت‌ اینجانب‌ به‌ وزارت‌ ارشاد در همة‌ اعصار خصوصاً عصر حاضر كه‌ ویژگی‌ خاصی‌ دارد، آن‌ است‌ كه‌ برای‌ تبلیغ‌ حق‌ مقابل‌ باطل‌ و ارائة‌ چهرة‌ حقیقی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ كوشش‌ كنند. ما اكنون‌، در این‌ زمان‌ كه‌ دست‌ ابرقدرتها را از كشور خود كوتاه‌ كردیم‌، مورد تهاجم‌ تبلیغاتی‌ تمام‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ وابسته‌ به‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ هستیم‌. چه‌ دروغها و تهمتها كه‌ گویندگان‌ و نویسندگان‌ وابسته‌ به‌ ابرقدرتها به‌ این‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نوپا نزده‌ و نمی‌زنند.

مع‌الاسف‌ اكثر دولتهای‌ منطقة‌ اسلامی‌ كه‌ به‌ حكم‌ اسلام‌ باید دست‌ اخوت‌ به‌ ما دهند، به‌ عداوت‌ با ما و اسلام‌ برخاسته‌اند و همه‌ در خدمت‌ جهانخواران‌ از هر طرف‌ به‌ ما هجوم‌ آورده‌اند. و قدرت‌ تبلیغاتی‌ ما بسیار ضعیف‌ و ناتوان‌ است‌ و می‌دانید كه‌ امروز جهان‌ روی‌ تبلیغات‌ می‌چرخد. و با كمال‌ تأسف‌، نویسندگان‌ به‌ اصطلاح‌ روشنفكر كه‌ به‌ سوی‌ یكی‌ از دو قطب‌ گرایش‌ دارند، به‌ جای‌ آنكه‌ در فكر استقلال‌ و آزادی‌ كشور و ملت‌ خود باشند، خودخواهیها و فرصت‌طلبیها و انحصارجوییها به‌ آنان‌ مجال‌ نمی‌دهد كه‌ لحظه‌ای‌ تفكر نمایند و مصالح‌ كشور و ملت‌ خود را در نظر بگیرند، و مقایسة‌ بین‌ آزادی‌ و استقلال‌ را در این‌ جمهوری‌ با رژیم‌ ستمگر سابق‌ نمایند و زندگی‌ شرافتمندانة‌ ارزنده‌ را توأم‌ با بعض‌ آنچه‌ را كه‌ از دست‌ داده‌اند، كه‌ رفاه‌ و عیشزدگی‌ است‌، با آنچه‌ از رژیم‌ ستمشاهی‌ دریافت‌ می‌كردند توأم‌ با وابستگی‌ و نوكرمآبی‌ و ثناجویی‌ و مداحی‌ از جرثومه‌های‌ فساد و معادن‌ ظلم‌ و فحشا بسنجند؛ و از تهمتها و نارواها به‌ این‌ جمهوری‌ تازه‌ تولد یافته‌ دست‌ بكشند و با ملت‌ و دولت‌ در صف‌ واحد بر ضد طاغوتیان‌ و ستم‌پیشگان‌ زبانها و قلمها را به‌ كار بگیرند.

و مسئلة‌ تبلیغ‌ تنها به‌ عهدة‌ وزارت‌ ارشاد نیست‌ بلكه‌ وظیفة‌ همة‌ دانشمندان‌ و گویندگان‌ و نویسندگان‌ و هنرمندان‌ است‌. باید وزارت‌ خارجه‌ كوشش‌ كند تا سفارتخانه‌ها نشریات‌ تبلیغی‌ داشته‌ باشند و چهرة‌ نورانی‌ اسلام‌ را برای‌ جهانیان‌ روشن‌ نمایند؛ كه‌ اگر این‌ چهره‌ با آن‌ جمال‌ جمیل‌ كه‌ قرآن‌ و سنت‌ در همة‌ ابعاد به‌ آن‌ دعوت‌ كرده‌ از زیر نقاب‌ مخالفان‌ اسلام‌ و كج‌فهمیهای‌ دوستان‌ خودنمایی‌ نماید، اسلامْ جهانگیر خواهد شد و پرچم‌ پرافتخار آن‌ در همه‌ جا به‌ اهتزاز خواهد آمد. چه‌ مصیبت‌ بار و غم‌انگیز است‌ كه‌ مسلمانان‌ متاعی‌ دارند كه‌ از صدر عالم‌ تا نهایت‌ آن‌ نظیر ندارد، نتوانسته‌اند این‌ گوهر گرانبها را كه‌ هر انسانی‌ به‌ فطرت‌ آزاد خود طالب‌ آن‌ است‌ عرضه‌ كنند؛ بلكه‌ خود نیز از آن‌ غافل‌ و به‌ آن‌ جاهلند و گاهی‌ از آن‌ فراری‌اند!

ك‌ از امور بسیار با اهمیت‌ و سرنوشت‌ساز مسئلة‌ مراكز تعلیم‌ و تربیت‌ از كودكستانها تا دانشگاهها است‌ كه‌ به‌ واسطة‌ اهمیت‌ فوق‌العاده‌اش‌ تكرار نموده‌ و با اشاره‌ می‌گذرم‌. باید ملت‌ غارت‌ شده‌ بدانند كه‌ در نیم‌ قرن‌ اخیر آنچه‌ به‌ ایران‌ و اسلام‌ ضربة‌ مهلك‌ زده‌ است‌ قسمت‌ عمده‌اش‌ از دانشگاهها بوده‌ است‌. اگر دانشگاهها و مراكز تعلیم‌ و تربیتِ دیگر با برنامه‌های‌ اسلامی‌ و ملی‌ در راه‌ منافع‌ كشور به‌ تعلیم‌ و تهذیب‌ و تربیت‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ و جوانان‌ جریان‌ داشتند، هرگز میهن‌ ما در حلقوم‌ انگلستان‌ و پس‌ از آن‌ امریكا و شوروی‌ فرو نمی‌رفت‌ و هرگز قراردادهای‌ خانه‌ خراب‌كن‌ بر ملت‌ محروم‌ غارتزده‌ تحمیل‌ نمی‌شد و هرگز پای‌ مستشاران‌ خارجی‌ به‌ ایران‌ باز نمی‌شد و هرگز ذخائر ایران‌ و طلای‌ سیاه‌ این‌ ملت‌ رنجدیده‌ در جیب‌ قدرتهای‌ شیطانی‌ ریخته‌ نمی‌شد و هرگز دودمان‌ پهلوی‌ و وابسته‌های‌ به‌ آن‌ اموال‌ ملت‌ را نمی‌توانستند به‌ غارت‌ ببرند و در خارج‌ و داخل‌ پاركها و ویلاها بر روی‌ اجساد مظلومان‌ بنا كنند و بانكهای‌ خارج‌ را از دسترنج‌ این‌ مظلومان‌ پر كنند و صرف‌ عیاشی‌ و هرزگی‌ خود و بستگان‌ خود نمایند. اگر مجلس‌ و دولت‌ و قوة‌ قضاییه‌ و سایر ارگانها از دانشگاههای‌ اسلامی‌ و ملی‌ سرچشمه‌ می‌گرفت‌ ملت‌ ما امروز گرفتار مشكلات‌ خانه‌برانداز نبود. و اگر شخصیتهای‌ پاكدامن‌ با گرایش‌ اسلامی‌ و ملی‌ به‌ معنای‌ صحیحش‌، نه‌ آنچه‌ امروز در مقابل‌ اسلام‌ عرض‌ اندام‌ می‌كند، از دانشگاهها به‌ مراكز قوای‌ سه‌گانه‌ راه‌ می‌یافت‌، امروز ما غیر امروز، و میهن‌ ما غیر این‌ میهن‌، و محرومان‌ ما از قید محرومیت‌ رها، و بساط‌ ظلم‌ و ستمشاهی‌ و مراكز فحشا و اعتیاد و عشرتكده‌ها كه‌ هر یك‌ برای‌ تباه‌ نمودن‌ نسل‌ جوان‌ فعال‌ ارزنده‌ كافی‌ بود، در هم‌ پیچیده‌ و این‌ ارث‌ كشور بر باد ده‌ و انسان‌ برانداز به‌ ملت‌ نرسیده‌ بود. و دانشگاهها اگر اسلامی‌ ـ انسانی‌ ـ ملی‌ بود، می‌توانست‌ صدها و هزارها مدرس‌ به‌ جامعه‌ تحویل‌ دهد؛ لكن‌ چه‌ غم‌انگیز و اسفبار است‌ كه‌ دانشگاهها و دبیرستانها به‌ دست‌ كسانی‌ اداره‌ می‌شد و عزیزان‌ ما به‌ دست‌ كسانی‌ تعلیم‌ و تربیت‌ می‌دیدند كه‌ جز اقلیت‌ مظلوم‌ محرومی‌ همه‌ از غربزدگان‌ و شرقزدگان‌ با برنامه‌ و نقشة‌ دیكته‌ شده‌ در دانشگاهها كرسی‌ داشتند؛ و ناچار جوانان‌ عزیز و مظلوم‌ ما در دامن‌ این‌ گرگان‌ وابسته‌ به‌ ابرقدرتها بزرگ‌ شده‌ و به‌ كرسیهای‌ قانونگذاری‌ و حكومت‌ و قضاوت‌ تكیه‌ می‌كردند، و بر وفق‌ دستور آنان‌، یعنی‌ رژیم‌ ستمگر پهلوی‌ عمل‌ می‌كردند.

اكنون‌ بحمدالله تعالی‌ دانشگاه‌ از چنگال‌ جنایتكاران‌ خارج‌ شده‌. و بر ملت‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ در همة‌ اعصار، كه‌ نگذارند عناصر فاسد دارای‌ مكتبهای‌ انحرافی‌ یا گرایش‌ به‌ غرب‌ و شرق‌ در دانشسراها و دانشگاهها و سایر مراكز تعلیم‌ و تربیت‌ نفوذ كنند و از قدم‌ اول‌ جلوگیری‌ نمایند تا مشكلی‌ پیش‌ نیاید و اختیار از دست‌ نرود.

و وصیت‌ اینجانب‌ به‌ جوانان‌ عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن‌ است‌ كه‌ خودشان‌ شجاعانه‌ در مقابل‌ انحرافات‌ قیام‌ نمایند تا استقلال‌ و آزادی‌ خود و كشور و ملت‌ خودشان‌ مصون‌ باشد.

ل‌ قوای‌ مسلح‌، از ارتش‌ و سپاه‌ و ژاندارمری‌ و شهربانی‌ تا كمیته‌ها و بسیج‌ و عشایر ویژگی‌ خاص‌ دارند. اینان‌ كه‌ بازوان‌ قوی‌ و قدرتمند جمهوری‌ اسلامی‌ می‌باشند و نگهبان‌ سرحدات‌ و راهها و شهرها و روستاها و بالاخره‌ نگهداران‌ امنیت‌ و آرامش‌بخشان‌ به‌ ملت‌ می‌باشند، می‌بایست‌ مورد توجه‌ خاص‌ ملت‌ و دولت‌ و مجلس‌ باشند. و لازم‌ است‌ توجه‌ داشته‌ باشند كه‌ در دنیا آنچه‌ كه‌ مورد بهره‌برداری‌ برای‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ و سیاستهای‌ مخرب‌، بیشتر از هر چیز و هر گروهی‌ است‌، قوای‌ مسلح‌ است‌. قوای‌ مسلح‌ است‌ كه‌ با بازیهای‌ سیاسی‌، كودتاها و تغییر حكومتها و رژیمها به‌ دست‌ آنان‌ واقع‌ می‌شود؛ و سودجویان‌ دغل‌ بعض‌ سران‌ آنان‌ را می‌خرند و با دست‌ آنان‌ و توطئه‌های‌ فرماندهان‌ بازی‌ خوردة‌ كشورها را به‌ دست‌ می‌گیرند، و ملتهای‌ مظلوم‌ را تحت‌ سلطه‌ قرار داده‌ و استقلال‌ و آزادی‌ را از كشورها سلب‌ می‌كنند. و اگر فرماندهان‌ پاكدامن‌ متصدی‌ امر باشند، هرگز برای‌ دشمنان‌ كشورها امكان‌ كودتا یا اشغال‌ یك‌ كشور پیش‌ نمی‌آید و یا اگر احیاناً پیش‌ آید، به‌ دست‌ فرماندهان‌ متعهد شكسته‌ و ناكام‌ خواهد ماند. و در ایران‌ نیز كه‌ این‌ معجزة‌ عصر به‌ دست‌ ملت‌ انجام‌ گرفت‌، قوای‌ مسلح‌ متعهد و فرماندهان‌ پاك‌ و میهن‌دوست‌ سهم‌ بسزایی‌ داشتند.

و امروز كه‌ جنگ‌ لعنتی‌ و تحمیلی‌ صدام‌ تكریتی‌ به‌ امر و كمك‌ امریكا و سایر قدرتها پس‌ از نزدیك‌ به‌ دو سال‌ با شكست‌ سیاسی‌ و نظامی‌ ارتش‌ متجاوز بعث‌ و پشتیبانان‌ قدرتمند و وابستگان‌ به‌ آنان‌ روبه‌رو است‌، باز قوای‌ مسلح‌ نظامی‌ و انتظامی‌ و سپاهی‌ و مردمی‌ با پشتیبانی‌ بیدریغ‌ ملت‌ در جبهه‌ها و پشت‌ جبهه‌ها این‌ افتخار بزرگ‌ را آفریدند و ایران‌ را سرافراز نمودند؛ و نیز شرارتها و توطئه‌های‌ داخلی‌ را كه‌ به‌ دست‌ عروسكهای‌ وابسته‌ به‌ غرب‌ و شرق‌ برای‌ براندازی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ بسیج‌ شده‌ بودند با دست‌ توانای‌ جوانان‌ كمیته‌ها و پاسداران‌ بسیج‌ و شهربانی‌ و با كمك‌ ملت‌ غیرتمند درهم‌ شكسته‌ شد. و همین‌ جوانان‌ فداكار عزیزند كه‌ شبها بیدارند تا خانواده‌ها با آرامش‌ استراحت‌ كنند. خدایشان‌ یار و مددكار باد.

پس‌ وصیت‌ برادرانة‌ من‌ در این‌ قدمهای‌ آخرین‌ عمر بر قوای‌ مسلح‌ به‌ طور عموم‌، آن‌ است‌ كه‌ ای‌ عزیزان‌ كه‌ به‌ اسلام‌ عشق‌ می‌ورزید و با عشق‌ لقا ء الله به‌ فداكاری‌ در جبهه‌ها و در سطح‌ كشور به‌ كار ارزشمند خود ادامه‌ می‌دهید، بیدار باشید و هوشیار كه‌ بازیگران‌ سیاسی‌ و سیاستمداران‌ حرفه‌ای‌ غرب‌ و شرقزده‌ و دستهای‌ مرموز جنایتكاران‌ پشت‌پرده‌ لبة‌ تیز سلاح‌ خیانت‌ و جنایتكارشان‌ از هر سو و بیشتر از هر گروه‌ متوجه‌ به‌ شما عزیزان‌ است‌؛ و می‌خواهند از شما عزیزان‌ كه‌ با جانفشانی‌ خود انقلاب‌ را پیروز نمودید و اسلام‌ را زنده‌ كردید بهره‌گیری‌ كرده‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ را براندازند؛ و شما را با اسم‌ اسلام‌ و خدمت‌ به‌ میهن‌ و ملت‌ از اسلام‌ و ملت‌ جدا كرده‌ به‌ دامن‌ یكی‌ از دو قطب‌ جهانخوار بیندازند؛ و بر زحمات‌ و فداكاریهای‌ شما با حیله‌های‌ سیاسی‌ و ظاهرهای‌ به‌ صورت‌ اسلامی‌ و ملی‌ خط‌ بطلان‌ بكشند.

وصیت‌ اكید من‌ به‌ قوای‌ مسلح‌ آن‌ است‌ كه‌ همان‌ طور كه‌ از مقررات‌ نظام‌، عدم‌ دخول‌ نظامی‌ در احزاب‌ و گروهها و جبهه‌ها است‌ به‌ آن‌ عمل‌ نمایند؛ و قوای‌ مسلح‌ مطلقاً، چه‌ نظامی‌ و انتظامی‌ و پاسدار و بسیج‌ و غیر اینها، در هیچ‌ حزب‌ و گروهی‌ وارد نشده‌ و خود را از بازیهای‌ سیاسی‌ دور نگه‌ دارند. در این‌ صورت‌ می‌توانند قدرت‌ نظامی‌ خود را حفظ‌ و از اختلافات‌ درون‌ گروهی‌ مصون‌ باشند. و بر فرماندهان‌ لازم‌ است‌ كه‌ افراد تحت‌ فرمان‌ خود را از ورود در احزاب‌ منع‌ نمایند. و چون‌ انقلاب‌ از همة‌ ملت‌ و حفظ‌ آن‌ بر همگان‌ است‌، دولت‌ و ملت‌ و شورای‌ دفاع‌ و مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ وظیفة‌ شرعی‌ و میهنی‌ آنان‌ است‌ كه‌ اگر قوای‌ مسلح‌، چه‌ فرماندهان‌ و طبقات‌ بالا و چه‌ طبقات‌ بعد، برخلاف‌ مصالح‌ اسلام‌ و كشور بخواهند عملی‌ انجام‌ دهند یا در احزاب‌ وارد شوند كه‌ ـ بی‌اشكال‌ به‌ تباهی‌ كشیده‌ می‌شوند ـ و یا در بازیهای‌ سیاسی‌ وارد شوند، از قدم‌ اول‌ با آن‌ مخالفت‌ كنند. و بر رهبر و شورای‌ رهبری‌ است‌ كه‌ با قاطعیت‌ از این‌ امر جلوگیری‌ نماید تا كشور از آسیب‌ در امان‌ باشد.

و من‌ به‌ همة‌ نیروهای‌ مسلح‌ در این‌ پایان‌ زندگی‌ خاكی‌، وصیت‌ مشفقانه‌ می‌كنم‌ كه‌ از اسلام‌ كه‌ یگانه‌ مكتب‌ استقلال‌ و آزادیخواهی‌ است‌ و خداوند متعال‌ همه‌ را با نور هدایت‌ آن‌ به‌ مقام‌ والای‌ انسانی‌ دعوت‌ می‌كند، چنانچه‌ امروز وفادارید در وفاداری‌ استقامت‌ كنید كه‌ شما را و كشور و ملت‌ شما را از ننگ‌ وابستگیها و پیوستگیها به‌ قدرتهایی‌ كه‌ همة‌ شما را جز برای‌ بردگی‌ خویش‌ نمی‌خواهند و كشور و ملت‌ عزیزتان‌ را عقب‌ مانده‌ و بازار مصرف‌ و زیر بار ننگین‌ ستم‌پذیری‌ نگه‌ می‌دارند نجات‌ می‌دهد. و زندگی‌ انسانی‌ شرافتمندانه‌ را ولو با مشكلات‌ بر زندگانی‌ ننگین‌ بردگی‌ اجانب‌ ولو با رفاه‌ حیوانی‌ ترجیح‌ دهید؛ و بدانید مادام‌ كه‌ در احتیاجات‌ صنایع‌ پیشرفته‌، دست‌ خود را پیش‌ دیگران‌ دراز كنید و به‌ دریوزگی‌ عمر را بگذرانید قدرت‌ ابتكار و پیشرفت‌ در اختراعات‌ در شما شكوفا نخواهد شد. و به‌ خوبی‌ و عینیت‌ دیدید كه‌ در این‌ مدت‌ كوتاه‌ پس‌ از تحریم‌ اقتصادی‌ همانها كه‌ از ساختن‌ هرچیز خود را عاجز می‌دیدند و از راه‌ انداختن‌ كارخانه‌ها آنان‌ را مأیوس‌ می‌نمودند، افكار خود را به‌ كار بستند و بسیاری‌ از احتیاجات‌ ارتش‌ و كارخانه‌ها را خود رفع‌ نمودند. و این‌ جنگ‌ و تحریم‌ اقتصادی‌ و اخراج‌ كارشناسان‌ خارجی‌، تحفه‌ای‌ الهی‌ بود كه‌ ما از آن‌ غافل‌ بودیم‌. اكنون‌ اگر دولت‌ و ارتش‌ كالاهای‌ جهانخواران‌ را خود تحریم‌ كنند و به‌ كوشش‌ و سعی‌ در راه‌ ابتكار بیفزایند، امید است‌ كه‌ كشور خودكفا شود و از دریوزگی‌ از دشمن‌ نجات‌ یابد.

و هم‌ در اینجا باید بیفزایم‌ كه‌ احتیاج‌ ما پس‌ از اینهمه‌ عقب‌ماندگی‌ مصنوعی‌ به‌ صنعتهای‌ بزرگ‌ كشورهای‌ خارجی‌ حقیقتی‌ است‌ انكارناپذیر. و این‌ به‌ آن‌ معنی‌ نیست‌ كه‌ ما باید در علوم‌ پیشرفته‌ به‌ یكی‌ از دو قطب‌ وابسته‌ شویم‌. دولت‌ و ارتش‌ باید كوشش‌ كنند كه‌ دانشجویان‌ متعهد را در كشورهایی‌ كه‌ صنایع‌ بزرگ‌ پیشرفته‌ را دارند و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن‌ به‌ امریكا و شوروی‌ و كشورهای‌ دیگر كه‌ در مسیر این‌ دو قطب‌ هستند احتراز كنند، مگر ان‌شا ء الله روزی‌ برسد كه‌ این‌ دو قدرت‌ به‌ اشتباه‌ خود پی‌برند و در مسیر انسانیت‌ و انساندوستی‌ و احترام‌ به‌ حقوق‌ دیگران‌ واقع‌ شوند؛ یا ان‌شا ء الله مستضعفان‌ جهان‌ و ملتهای‌ بیدار و مسلمانان‌ متعهد، آنان‌ را به‌ جای‌ خود نشانند. به‌ امید چنین‌ روزی‌.

م‌ رادیو و تلویزیون‌ و مطبوعات‌ و سینماها و تئأترها از ابزارهای‌ مؤثر تباهی‌ و تخدیر ملتها، خصوصاً نسل‌ جوان‌ بوده‌ است‌. در این‌ صد سال‌ اخیر بویژه‌ نیمة‌ دوم‌ آن‌، چه‌ نقشه‌های‌ بزرگی‌ از این‌ ابزار، چه‌ در تبلیغ‌ ضد اسلام‌ و ضد روحانیت‌ خدمتگزار، و چه‌ در تبلیغ‌ استعمارگران‌ غرب‌ و شرق‌، كشیده‌ شد و از آنها برای‌ درست‌ كردن‌ بازار كالاها خصوصاً تجملی‌ و تزئینی‌ از هر قماش‌، از تقلید در ساختمانها و تزئینات‌ و تجملات‌ آنها و تقلید در اجناس‌ نوشیدنی‌ و پوشیدنی‌ و در فرم‌ آنها استفاده‌ كردند، به‌ طوری‌ كه‌ افتخار بزرگِ فرنگی‌ مآب‌ بودن‌ در تمام‌ شئون‌ زندگی‌ از رفتار و گفتار و پوشش‌ و فرم‌ آن‌ بویژه‌ در خانمهای‌ مرفه‌ یا نیمه‌ مرفه‌ بود، و در آداب‌ معاشرت‌ و كیفیت‌ حرف‌ زدن‌ و به‌ كار بردن‌ لغات‌ غربی‌ در گفتار و نوشتار به‌ صورتی‌ بود كه‌ فهم‌ آن‌ برای‌ بیشتر مردم‌ غیرممكن‌، و برای‌ همردیفان‌ نیز مشكل‌ می‌نمود! فیلمهای‌ تلویزیون‌ از فرآورده‌های‌ غرب‌ یا شرق‌ بود كه‌ طبقة‌ جوان‌ زن‌ و مرد را از مسیر عادی‌ زندگی‌ و كار و صنعت‌ و تولید و دانش‌ منحرف‌ و به‌ سوی‌ بیخبری‌ از خویش‌ و شخصیت‌ خود و یا بدبینی‌ و بدگمانی‌ به‌ همه‌ چیز خود و كشور خود، حتی‌ فرهنگ‌ و ادب‌ و مآثر پر ارزشی‌ كه‌ بسیاری‌ از آن‌ با دست‌ خیانتكار سودجویان‌، به‌ كتابخانه‌ها و موزه‌های‌ غرب‌ و شرق‌ منتقل‌ گردیده‌ است‌. مجله‌ها با مقاله‌ها و عكسهای‌ افتضاح‌ بار و أسف‌انگیز، و روزنامه‌ها با مسابقات‌ در مقالات‌ ضدفرهنگی‌ خویش‌ و ضداسلامی‌ با افتخار، مردم‌ بویژه‌ طبقة‌ جوان‌ مؤثر را به‌ سوی‌ غرب‌ یا شرق‌ هدایت‌ می‌كردند. اضافه‌ كنید بر آن‌ تبلیغ‌ دامنه‌دار در ترویج‌ مراكز فساد و عشرتكده‌ها و مراكز قمار و لاتار و مغازه‌های‌ فروش‌ كالاهای‌ تجملاتی‌ و اسباب‌ آرایش‌ و بازیها و مشروبات‌ الكلی‌ بویژه‌ آنچه‌ از غرب‌ وارد می‌شد. و در مقابل‌ صدور نفت‌ و گاز و مخازن‌ دیگر، عروسكها و اسباب‌ بازیها و كالاهای‌ تجملی‌ وارد می‌شد؛ و صدها چیزهایی‌ كه‌ امثال‌ من‌ از آنها بی‌اطلاع‌ هستیم‌. و اگر خدای‌ نخواسته‌ عمر رژیم‌ سرسپرده‌ و خانمان‌ برانداز پهلوی‌ ادامه‌ پیدا می‌كرد، چیزی‌ نمی‌گذشت‌ كه‌ جوانان‌ برومند ما ـ این‌ فرزندان‌ اسلام‌ و میهن‌ كه‌ چشم‌ امید ملت‌ به‌ آنها است‌ ـ با انواع‌ دسیسه‌ها و نقشه‌های‌ شیطانی‌ به‌ دست‌ رژیم‌ فاسد و رسانه‌های‌ گروهی‌ و روشنفكران‌ غرب‌ و شرقگرا از دست‌ ملت‌ و دامن‌ اسلام‌ رخت‌ برمی‌بستند: یا جوانی‌ خود را در مراكز فساد تباه‌ می‌كردند؛ و یا به‌ خدمت‌ قدرتهای‌ جهانخوار درآمده‌ و كشور را به‌ تباهی‌ می‌كشاندند. خداوند متعال‌ به‌ ما و آنان‌ منت‌ گذاشت‌ و همه‌ را از شر مفسدین‌ و غارتگران‌ نجات‌ داد.

اكنون‌ وصیت‌ من‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در حال‌ و آینده‌ و رئیس‌جمهور و رؤسای‌ جمهور مابعد و به‌ شورای‌ نگهبان‌ و شورای‌ قضایی‌ و دولت‌ در هر زمان‌، آن‌ است‌ كه‌ نگذارند این‌ دستگاههای‌ خبری‌ و مطبوعات‌ و مجله‌ها از اسلام‌ و مصالح‌ كشور منحرف‌ شوند. و باید همه‌ بدانیم‌ كه‌ آزادی‌ به‌ شكل‌ غربی‌ آن‌، كه‌ موجب‌ تباهی‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ می‌شود، از نظر اسلام‌ و عقل‌ محكوم‌ است‌. و تبلیغات‌ و مقالات‌ و سخنرانیها و كتب‌ و مجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومی‌ و مصالح‌ كشور حرام‌ است‌. و بر همة‌ ما و همة‌ مسلمانان‌ جلوگیری‌ از آنها واجب‌ است‌. و از آزادیهای‌ مخرب‌ باید جلوگیری‌ شود. و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و كشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند. و مردم‌ و جوانان‌ حزب‌اللهی‌ اگر برخورد به‌ یكی‌ از امور مذكور نمودند به‌ دستگاههای‌ مربوطه‌ رجوع‌ كنند و اگر آنان‌ كوتاهی‌ نمودند، خودشان‌ مكلف‌ به‌ جلوگیری‌ هستند. خداوند تعالی‌ مددكار همه‌ باشد.

ن‌ نصیحت‌ و وصیت‌ من‌ به‌ گروهها و گروهكها و اشخاصی‌ كه‌ در ضدیت‌ با ملت‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ و اسلام‌ فعالیت‌ می‌كنند، اول‌ به‌ سران‌ آنان‌ در خارج‌ و داخل‌، آن‌ است‌ كه‌ تجربة‌ طولانی‌ به‌ هر راهی‌ كه‌ اقدام‌ كردید و به‌ هر توطئه‌ای‌ كه‌ دست‌ زدید و به‌ هر كشور و مقامی‌ كه‌ توسل‌ پیدا كردید به‌ شماها كه‌ خود را عالم‌ و عاقل‌ می‌دانید باید آموخته‌ باشند كه‌ مسیر یك‌ ملت‌ فداكار را نمی‌شود با دست‌ زدن‌ به‌ ترور و انفجار و بمب‌ و دروغ‌پردازیهای‌ بی‌ سر و پا و غیرحساب‌ شده‌ منحرف‌ كرد، و هرگز هیچ‌ حكومت‌ و دولتی‌ را نمی‌توان‌ با این‌ شیوه‌های‌ غیرانسانی‌ و غیرمنطقی‌ ساقط‌ نمود، بویژه‌ ملتی‌ مثل‌ ایران‌ را كه‌ از بچه‌های‌ خردسالش‌ تا پیرزنها و پیرمردهای‌ بزرگسالش‌، در راه‌ هدف‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ و قرآن‌ و مذهب‌ جانفشانی‌ و فداكاری‌ می‌كنند. شماها كه‌ می‌دانید (و اگر ندانید بسیار ساده‌لوحانه‌ فكر می‌كنید) كه‌ ملت‌ با شما نیست‌ و ارتش‌ با شماها دشمن‌ است‌. و اگر فرض‌ بكنید با شما بودند و دوست‌ شما بودند، حركات‌ ناشیانة‌ شما و جنایاتی‌ كه‌ با تحریك‌ شما رخ‌ داد آنان‌ را از شما جدا كرد و جز دشمن‌ تراشی‌ كار دیگری‌ نتوانستید بكنید.

من‌ وصیت‌ خیرخواهانه‌ در این‌ آخر عمر به‌ شما می‌كنم‌ كه‌ اولاً با این‌ ملت‌ طاغوتزدة‌ رنج‌ كشیده‌ كه‌ پس‌ از 2500 سال‌ ستمشاهی‌ با فدا دادن‌ بهترین‌ فرزندان‌ و جوانانش‌ خود را از زیر بار ستم‌ جنایتكارانی‌ همچون‌ رژیم‌ پهلوی‌ و جهانخواران‌ شرق‌ و غرب‌ نجات‌ داده‌ به‌ جنگ‌ و ستیز برخاسته‌اید. چطور وجدان‌ یك‌ انسان‌ هر چه‌ پلید باشد، راضی‌ می‌شود برای‌ احتمال‌ رسیدن‌ به‌ یك‌ مقام‌ با میهن‌ خود و ملت‌ خود اینگونه‌ رفتار كند و به‌ كوچك‌ و بزرگ‌ آنها رحم‌ نكند؟ من‌ به‌ شما نصیحت‌ می‌كنم‌ دست‌ از این‌ كارهای‌ بیفایده‌ و غیرعاقلانه‌ بردارید و گول‌ جهانخواران‌ را نخورید. و در هر جا هستید اگر به‌ جنایتی‌ دست‌ نزدید به‌ میهن‌ خود و دامن‌ اسلام‌ برگردید و توبه‌كنید كه‌ خداوند ارحم‌ الراحمین‌ است‌؛ و جمهوری‌ اسلامی‌ و ملت‌ از شما ان‌شا ء الله می‌گذرند. و اگر دست‌ به‌ جنایتی‌ زدید كه‌ حكم‌ خداوند تكلیف‌ شما را معین‌ كرده‌، باز از نیمه‌ راه‌ برگشته‌ و توبه‌ كنید. و اگر شهامت‌ دارید تن‌ به‌ مجازات‌ داده‌ و با این‌ عمل‌ خود را از عذاب‌ الیم‌ خداوند نجات‌ دهید؛ و ال در هر جا هستید عمر خود را بیش‌ از این‌ هدر ندهید و به‌ كار دیگر مشغول‌ شوید كه‌ صلاح‌ در آن‌ است‌.

و بعد، به‌ هواداران‌ داخلی‌ و خارجی‌ آنان‌ وصیت‌ می‌كنم‌ كه‌ با چه‌ انگیزه‌ جوانی‌ خود را برای‌ آنان‌ كه‌ اكنون‌ ثابت‌ است‌ كه‌ برای‌ قدرتمندان‌ جهانخوار خدمت‌ می‌كنند و از نقشه‌های‌ آنها پیروی‌ می‌كنند و ندانسته‌ به‌ دام‌ آنها افتاده‌اند به‌ هدر می‌دهید؟ و با ملت‌ خود در راه‌ چه‌ كسی‌ جفا می‌كنید؟ شما بازی‌ خوردگان‌ دست‌ آنها هستید. و اگر در ایران‌ هستید به‌ عیان‌ مشاهده‌ می‌كنید كه‌ توده‌های‌ میلیونی‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ وفادار و برای‌ آن‌ فداكارند؛ و به‌ عیان‌ می‌بینید كه‌ حكومت‌ و رژیم‌ فعلی‌ با جان‌ و دل‌ در خدمت‌ خلق‌ و مستمندان‌ هستند؛ و آنان‌ كه‌ به‌ دروغ‌ ادعای‌ «خلقی‌» بودن‌ و «مجاهد» و «فدایی‌» برای‌ خلق‌ می‌كنند، با خلق‌ خدا به‌ دشمنی‌ برخاسته‌ و شما پسران‌ و دختران‌ ساده‌دل‌ را برای‌ مقاصد خود و مقاصد یكی‌ از دو قطب‌ قدرت‌ جهانخوار به‌ بازی‌ گرفته‌ و خود یا در خارج‌ در آغوش‌ یكی‌ از دو قطب‌ جنایتكار به‌ خوشگذرانی‌ مشغول‌ و یا در داخل‌ به‌ خانه‌های‌ مجلل‌ تیمی‌ با زندگی‌ اشرافی‌، نظیر منازل‌ جنایتكارانی‌ بدبخت‌ به‌ جنایت‌ خود ادامه‌ می‌دهند و شما جوانان‌ را به‌ كام‌ مرگ‌ می‌فرستند.

نصیحت‌ مشفقانة‌ من‌ به‌ شما نوجوانان‌ و جوانان‌ داخل‌ و خارج‌ آن‌ است‌ كه‌ از راه‌ اشتباه‌ برگردید؛ و با محرومین‌ جامعه‌ كه‌ با جان‌ و دل‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ خدمت‌ می‌كنند متحد شوید؛ و برای‌ ایران‌ مستقل‌ و آزاد فعالیت‌ نمایید تا كشور و ملت‌ از شرّ مخالفین‌ نجات‌ پیدا كند، و همه‌ با هم‌ به‌ زندگی‌ شرافتمندانه‌ ادامه‌ دهید. تا چه‌ وقت‌ و برای‌ چه‌ گوش‌ به‌ فرمان‌ اشخاصی‌ هستید كه‌ جز به‌ نفع‌ شخصی‌ خود فكر نمی‌كنند و در آغوش‌ و پناه‌ ابرقدرتها با ملت‌ خود در ستیز هستند و شما را فدای‌ مقاصد شوم‌ و قدرت‌طلبی‌ خویش‌ می‌نمایند؟ شما در این‌ سالهای‌ پیروزی‌ انقلاب‌ دیدید كه‌ ادعاهای‌ آنان‌ با رفتار و عملشان‌ مخالف‌ است‌ و ادعاها فقط‌ برای‌ فریب‌ جوانان‌ صاف‌ دل‌ است‌. و می‌دانید كه‌ شما قدرتی‌ در مقابل‌ سیل‌ خروشان‌ ملت‌ ندارید و كارهایتان‌ جز به‌ ضرر خودتان‌ و تباهی‌ عمرتان‌ نتیجه‌ای‌ ندارد. من‌ تكلیف‌ خود را كه‌ هدایت‌ است‌ ادا كردم‌. و امید است‌ به‌ این‌ نصیحت‌ كه‌ پس‌ از مرگ‌ من‌ به‌ شما می‌رسد و شائبة‌ قدرت‌طلبی‌ در آن‌ نیست‌ گوش‌ فرا دهید و خود را از عذاب‌ الیم‌ الهی‌ نجات‌ دهید. خداوند منان‌ شما را هدایت‌ فرماید و صراط‌ مستقیم‌ را به‌ شما بنماید.

وصیت‌ من‌ به‌ چپگرایان‌، مثل‌ كمونیستها و چریكهای‌ فدایی‌ خلق‌ و دیگر گروهها [ی] متمایل‌ به‌ چپ‌، آن‌ است‌ كه‌ شماها بدون‌ بررسی‌ صحیح‌ از مكتبها و مكتب‌ اسلام‌ نزد كسانی‌ كه‌ از مكتبها و خصوص‌ اسلام‌ اطلاع‌ صحیح‌ دارند، با چه‌ انگیزه‌ خودتان‌ را راضی‌ كردید به‌ مكتبی‌ كه‌ امروز در دنیا شكست‌ خورده‌ رو آورید و چه‌ شده‌ كه‌ دل‌ خود را به‌ چند «ایسم‌» كه‌ محتوای‌ آنها پیش‌ اهل‌ تحقیق‌ پوچ‌ است‌ خوش‌ كرده‌اید؟ و شما را چه‌ انگیزه‌ای‌ وادار كرده‌ كه‌ می‌خواهید كشور خود را به‌ دامن‌ شوروی‌ یا چین‌ بكشید؛ و با ملت‌ خود به‌ اسم‌ «توده‌ دوستی‌» به‌ جنگ‌ برخاسته‌ یا به‌ توطئه‌هایی‌ برای‌ نفع‌ اجنبی‌ به‌ ضد كشور خود و توده‌های‌ ستمدیده‌ دست‌ زدید؟ شما می‌بینید كه‌ از اول‌ پیدایش‌ كمونیسم‌ مدعیان‌ آن‌ دیكتاتورترین‌ و قدرت‌طلب‌ و انحصارطلبترین‌ حكومتهای‌ جهان‌ بوده‌ و هستند. چه‌ ملتهایی‌ زیر دست‌ و پای‌ شوروی‌ مدعی‌ طرفدار توده‌ها خُرد شدند و از هستی‌ ساقط‌ گردیدند. ملت‌ روسیه‌، مسلمانان‌ و غیرمسلمانان‌، تاكنون‌ در زیر فشار دیكتاتوری‌ حزب‌ كمونیست‌ دست‌ و پا می‌زنند و از هرگونه‌ آزادی‌ محروم‌ و در اختناق‌ بالاتر از اختناقهای‌ دیكتاتورهای‌ جهان‌ به‌ سر می‌برند. استالین‌، كه‌ یكی‌ از چهره‌های‌ به‌ اصطلاح‌ «درخشان‌» حزب‌ بود، ورود و خروجش‌ را و تشریفات‌ آن‌ و اشرافیت‌ او را دیدیم‌. اكنون‌ كه‌ شما فریب‌ خوردگان‌ در عشق‌ آن‌ رژیم‌ جان‌ می‌دهید، مردم‌ مظلوم‌ شوروی‌ و دیگر اقمار او چون‌ افغانستان‌ از ستمگریهای‌ آنان‌ جان‌ می‌سپارند، و آنگاه‌ شما كه‌ مدعی‌ طرفداری‌ از خلق‌ هستید، بر این‌ خلق‌ محروم‌ در هر جا كه‌ دستتان‌ رسیده‌ چه‌ جنایاتی‌ انجام‌ دادید و با اهالی‌ شریف‌ آمل‌ كه‌ آنان‌ را به‌ غلط‌ طرفدار پر و پا قرص‌ خود معرفی‌ می‌كردید و عدة‌ بسیاری‌ را به‌ فریب‌ به‌ جنگ‌ مردم‌ و دولت‌ فرستادید و به‌ كشتن‌ دادید، چه‌ جنایتها كه‌ نكردید. و شما «طرفدار خلق‌ محروم‌» می‌خواهید خلق‌ مظلوم‌ و محروم‌ ایران‌ را به‌ دست‌ دیكتاتوری‌ شوروی‌ دهید و چنین‌ خیانتی‌ را با سرپوش‌ «فدایی‌ خلق‌» و طرفدار محرومین‌ در حال‌ اجرا هستید، منتها «حزب‌ توده‌» و رفقای‌ آن‌ با توطئه‌ و زیر ماسك‌ طرفداری‌ از جمهوری‌ اسلامی‌، و دیگر گروهها با اسلحه‌ و ترور و انفجار.

من‌ به‌ شما احزاب‌ و گروهها، چه‌ آنان‌ كه‌ به‌ چپگرایی‌ معروف‌ ـ گرچه‌ بعضی‌ شواهد و قرائن‌ دلالت‌ دارد كه‌ اینان‌ كمونیست‌ امریكایی‌ هستند ـ و چه‌ آنان‌ كه‌ از غرب‌ ارتزاق‌ می‌كنند و الهام‌ می‌گیرند و چه‌ آنها كه‌ با اسم‌ «خودمختاری‌» و طرفداری‌ از كرد و بلوچ‌ دست‌ به‌ اسلحه‌ برده‌ و مردم‌ محروم‌ كردستان‌ و دیگر جاها را از هستی‌ ساقط‌ نموده‌ و مانع‌ از خدمتهای‌ فرهنگی‌ و بهداشتی‌ و اقتصادی‌ و بازسازی‌ دولت‌ جمهوری‌ در آن‌ استانها می‌شوند، مثل‌ حزب‌ «دموكرات‌» و «كومله‌» وصیت‌ می‌كنم‌ كه‌ به‌ ملت‌ بپیوندند. و تاكنون‌ تجربه‌ كرده‌اند كه‌ كاری‌ جز بدبخت‌ كردن‌ اهالی‌ آن‌ مناطق‌ نكرده‌اند و نمی‌توانند بكنند، پس‌ مصلحت‌ خود و ملت‌ خود و مناطق‌ خود آن‌ است‌ كه‌ با دولت‌ تشریك‌ مساعی‌ نموده‌ و از یاغی‌گری‌ و خدمت‌ به‌ بیگانگان‌ و خیانت‌ به‌ میهن‌ خود دست‌ بردارند و به‌ ساختن‌ كشور بپردازند و مطمئن‌ باشند كه‌ اسلام‌ برای‌ آنان‌ هم‌ از قطب‌ جنایتكار غرب‌ و هم‌ از قطب‌ دیكتاتور شرق‌ بهتر است‌ و آرزوهای‌ انسانی‌ خلق‌ را بهتر انجام‌ می‌دهد.

و وصیت‌ من‌ به‌ گروههای‌ مسلمان‌ كه‌ از روی‌ اشتباه‌ به‌ غرب‌ و احیاناً به‌ شرق‌ تمایل‌ نشان‌ می‌دهند و از منافقان‌ كه‌ اكنون‌ خیانتشان‌ معلوم‌ شد گاهی‌ طرفداری‌ می‌كردند و به‌ مخالفانِ بدخواهان‌ اسلام‌ از روی‌ خطا و اشتباه‌ گاهی‌ لعن‌ می‌كردند و طعن‌ می‌زدند، آن‌ است‌ كه‌ بر سر اشتباه‌ خود پافشاری‌ نكنند و با شهامت‌ اسلامی‌ به‌ خطای‌ خود اعتراف‌، و با دولت‌ و مجلس‌ و ملت‌ مظلوم‌ برای‌ رضای‌ خداوند هم‌صدا و هم‌مسیر شده‌ و این‌ مستضعفان‌ تاریخ‌ را از شرّ مستكبران‌ نجات‌ دهید؛ و كلام‌ مرحوم‌ مدرس‌ آن‌ روحانی‌ متعهد پاك‌ سیرت‌ و پاك‌ اندیشه‌ را به‌ خاطر بسپرید كه‌ در مجلس‌ افسردة‌ آن‌ روز گفت‌: اكنون‌ كه‌ باید از بین‌ برویم‌ چرا با دست‌ خود برویم‌.

من‌ هم‌ امروز به‌ یاد آن‌ شهید راه‌ خدا به‌ شما برادران‌ مؤمن‌ عرض‌ می‌كنم‌ اگر ما با دست‌ جنایتكار امریكا و شوروی‌ از صفحة‌ روزگار محو شویم‌ و با خون‌ سرخ‌ شرافتمندانه‌ با خدای‌ خویش‌ ملاقات‌ كنیم‌، بهتر از آن‌ است‌ كه‌ در زیر پرچم‌ ارتش‌ سرخ‌ شرق‌ و سیاه‌ غرب‌ زندگی‌ اشرافی‌ مرفه‌ داشته‌ باشیم‌. و این‌ سیره‌ و طریقة‌ انبیای‌ عظام‌ و ائمة‌ مسلمین‌ و بزرگان‌ دین‌ مبین‌ بوده‌ است‌ و ما باید از آن‌ تبعیت‌ كنیم‌؛ و باید به‌ خود بباورانیم‌ كه‌ اگر یك‌ ملت‌ بخواهند بدون‌ وابستگیها زندگی‌ كنند می‌توانند؛ و قدرتمندان‌ جهان‌ بر یك‌ ملت‌ نمی‌توانند خلاف‌ ایدة‌ آنان‌ را تحمیل‌ كنند.

از افغانستان‌ عبرت‌ باید گرفت‌ با آنكه‌ دولت‌ غاصب‌ و احزاب‌ چپی‌ با شوروی‌ بوده‌ و هستند، تاكنون‌ نتوانسته‌اند توده‌های‌ مردم‌ را سركوب‌ نمایند. علاوه‌ بر این‌ اكنون‌ ملتهای‌ محروم‌ جهان‌ بیدار شده‌اند و طولی‌ نخواهد كشید كه‌ این‌ بیداریها به‌ قیام‌ و نهضت‌ و انقلاب‌ انجامیده‌ و خود را از تحت‌ سلطة‌ ستمگران‌ مستكبر نجات‌ خواهند داد. و شما مسلمانانِ پایبند به‌ ارزشهای‌ اسلامی‌ می‌بینید كه‌ جدایی‌ و انقطاع‌ از شرق‌ و غرب‌ بركات‌ خود را دارد نشان‌ می‌دهد؛ و مغزهای‌ متفكر بومی‌ به‌ كار افتاده‌ و به‌ سوی‌ خودكفایی‌ پیشروی‌ می‌كند و آنچه‌ كارشناسان‌ خائن‌ غربی‌ و شرقی‌ برای‌ ملت‌ ما محال‌ جلوه‌ می‌دادند، امروز به‌ طور چشم‌گیری‌ با دست‌ و فكر ملت‌ انجام‌ گرفته‌ و ان‌شا ء الله تعالی‌ در دراز مدت‌ انجام‌ خواهد گرفت‌. و صد افسوس‌ كه‌ این‌ انقلاب‌ دیر تحقق‌ پیدا كرد و لااقل‌ در اول‌ سلطنت‌ جابرانة‌ كثیف‌ محمدرضا تحقق‌ نیافت‌؛ و اگر شده‌ بود، ایران‌ غارتزده‌ غیر از این‌ ایران‌ بود.

و وصیت‌ من‌ به‌ نویسندگان‌ و گویندگان‌ و روشنفكران‌ و اشكالتراشان‌ و صاحب‌عقدگان‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ جای‌ آنكه‌ وقت‌ خود را در خلاف‌ مسیر جمهوری‌ اسلامی‌ صرف‌ كنید و هرچه‌ توان‌ دارید در بدبینی‌ و بدخواهی‌ و بدگویی‌ از مجلس‌ و دولت‌ و سایر خدمتگزاران‌ به‌ كار برید، و با این‌ عمل‌ كشور خود را به‌ سوی‌ ابرقدرتها سوق‌ دهید، با خدای‌ خود یك‌ شب‌ خلوت‌ كنید و اگر به‌ خداوند عقیده‌ ندارید با وجدان‌ خود خلوت‌ كنید و انگیزة‌ باطنی‌ خود را كه‌ بسیار می‌شود خود انسانها از آن‌ بیخبرند بررسی‌ كنید، ببینید آیا با كدام‌ معیار و با چه‌ انصاف‌ خون‌ این‌ جوانان‌ قلم‌ قلم‌ شده‌ را در جبهه‌ها و در شهرها نادیده‌ می‌گیرید و با ملتی‌ كه‌ می‌خواهد از زیر بار ستمگران‌ و غارتگران‌ خارجی‌ و داخلی‌ خارج‌ شود و استقلال‌ و آزادی‌ را با جان‌ خود و فرزندان‌ عزیز خود به‌ دست‌ آورده‌ و با فداكاری‌ می‌خواهد آن‌ را حفظ‌ كند، به‌ جنگ‌ اعصاب‌ برخاسته‌اید و به‌ اختلاف‌انگیزی‌ و توطئه‌های‌ خائنانه‌ دامن‌ می‌زنید و راه‌ را برای‌ مستكبران‌ و ستمگران‌ باز می‌كنید. آیا بهتر نیست‌ كه‌ با فكر و قلم‌ و بیان‌ خود دولت‌ و مجلس‌ و ملت‌ را راهنمایی‌ برای‌ حفظ‌ میهن‌ خود نمایید؟ آیا سزاوار نیست‌ كه‌ به‌ این‌ ملت‌ مظلوم‌ محروم‌ كمك‌ كنید و با یاری‌ خود حكومت‌ اسلامی‌ را استقرار دهید؟ آیا این‌ مجلس‌ و رئیس‌ جمهور و دولت‌ و قوة‌ قضایی‌ را از آنچه‌ در زمان‌ رژیم‌ سابق‌ بود بدتر می‌دانید؟ آیا از یاد برده‌اید ستمهایی‌ كه‌ آن‌ رژیم‌ لعنتی‌ بر این‌ ملت‌ مظلوم‌ بی‌پناه‌ روا می‌داشت‌؟ آیا نمی‌دانید كه‌ كشور اسلامی‌ در آن‌ زمان‌ یك‌ پایگاه‌ نظامی‌ برای‌ امریكا بود و با آن‌ عمل‌ یك‌ مستعمره‌ می‌كردند و از مجلس‌ تا دولت‌ و قوای‌ نظامی‌ در قبضة‌ آنان‌ بود و مستشاران‌ و صنعتگران‌ و متخصصان‌ آنان‌ با این‌ ملت‌ و ذخائر آن‌ چه‌ می‌كردند؟ آیا اشاعة‌ فحشا در سراسر كشور و مراكز فساد، از عشرتكده‌ها و قمارخانه‌ها و میخانه‌ها و مغازه‌های‌ مشروب‌فروشی‌ و سینماها و دیگر مراكز كه‌ هر یك‌ برای‌ تباه‌ كردن‌ نسل‌ جوان‌ عاملی‌ بزرگ‌ بود، از خاطرتان‌ محو شده‌؟ آیا رسانه‌های‌ گروهی‌ و مجلات‌ سراسر فسادانگیز و روزنامه‌های‌ آن‌ رژیم‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌اید؟ و اكنون‌ كه‌ از آن‌ بازارهای‌ فساد اثری‌ نیست‌، برای‌ آنكه‌ در چند دادگاه‌، یا چند جوان‌ كه‌ شاید اكثر از گروههای‌ منحرف‌ نفوذ كرده‌ و برای‌ بدنام‌ نمودن‌ اسلام‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ كارهای‌ انحرافی‌ انجام‌ می‌دهند، و كشتن‌ عده‌ای‌ كه‌ مفسد فی‌الارض‌ هستند و قیام‌ بر ضد اسلام‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ می‌كنند شما را به‌ فریاد درآورده‌، و با كسانی‌ كه‌ با صراحت‌ اسلام‌ را محكوم‌ می‌كنند و بر ضد آن‌ قیام‌ مسلحانه‌ یا قیام‌ با قلم‌ و زبان‌ كه‌ أسفناكتر از قیام‌ مسلحانه‌ است‌، نموده‌اند پیوند می‌كنید و دست‌ برادری‌ می‌دهید؛ و آنان‌ را كه‌ خداوند مهدورالدم‌ فرموده‌ نور چشم‌ می‌خوانید، و در كنار بازیگرانی‌ كه‌ فاجعة‌ چهارده‌ اسفند را برپا كردند و جوانان‌ بیگناه‌ را با ضرب‌ و شتم‌ كوبیدند نشسته‌ و تماشاگر معركه‌ می‌شوید، یك‌ عمل‌ اسلامی‌ و اخلاقی‌ است‌! و عمل‌ دولت‌ و قوة‌ قضاییه‌ كه‌ معاندین‌ و منحرفین‌ و ملحدین‌ را به‌ جزای‌ اعمال‌ خویش‌ می‌رسانند، شما را به‌ فریاد درآورده‌ و داد مظلومیت‌ می‌زنید؟ من‌ برای‌ شما برادران‌ كه‌ از سوابقتان‌ تا حدی‌ مطلع‌ و علاقه‌مند به‌ بعضی‌ از شما هستم‌ متأسف‌ هستم‌، نه‌ برای‌ آنان‌ كه‌ اشراری‌ بودند در لباس‌ خیرخواهی‌ و گرگهایی‌ در پوشش‌ چوپان‌ و بازیگرانی‌ بودند كه‌ همه‌ را به‌ باد بازی‌ و مسخره‌ گرفته‌ و در صدد تباه‌كردن‌ كشور و ملت‌ و خدمتگزاری‌ به‌ یكی‌ از دو قطب‌ چپاولگر بودند ـ آنان‌ كه‌ با دست‌ پلید خود جوانان‌ و مردان‌ ارزشمند و علمای‌ مربی‌ جامعه‌ را شهید نمودند و به‌ كودكان‌ مظلوم‌ مسلمانان‌ رحم‌ نكردند، خود را در جامعه‌ رسوا و در پیشگاه‌ خداوند قهار مخذول‌ نمودند و راه‌ بازگشت‌ ندارند كه‌ شیطانِنفس‌ اماره‌ بر آنان‌ حكومت‌ می‌كند.

لكن‌ شما برادران‌ مؤمن‌ با دولت‌ و مجلس‌ كه‌ كوشش‌ دارد خدمت‌ به‌ محرومین‌ و مظلومین‌ و برادران‌ سر و پا برهنه‌ و از همة‌ مواهب‌ زندگی‌ محروم‌ نماید چرا كمك‌ نمی‌كنید و شكایت‌ دارید؟ آیا مقدار خدمت‌ دولت‌ و بنیادهای‌ جمهوری‌ را با این‌ گرفتاریها و نابسامانیها كه‌ لازمة‌ هر انقلاب‌ است‌، و جنگ‌ تحمیلی‌ با آنهمه‌ خسارت‌ و میلیونها آوارة‌ خارجی‌ و داخلی‌ و كارشكنیهای‌ بیرون‌ از حد را در این‌ مدت‌ كوتاه‌ مقایسه‌ با كارهای‌ عمرانی‌ رژیم‌ سابق‌ نموده‌اید؟ آیا نمی‌دانید كه‌ كارهای‌ عمرانی‌ آن‌ زمان‌ اختصاص‌ داشت‌ تقریباً به‌ شهرها آن‌ هم‌ به‌ محلات‌ مرفه‌؛ و فقرا و مردمان‌ محروم‌ از آن‌ امور بهرة‌ ناچیز داشته‌ یا نداشتند؛ و دولت‌ فعلی‌ و بنیادهای‌ اسلامی‌ برای‌ این‌ طایفة‌ محروم‌ با جان‌ و دل‌ خدمت‌ می‌كنند؟ شما مؤمنان‌ هم‌ پشتیبان‌ دولت‌ باشید تا كارها زود انجام‌ گیرد و در محضر پروردگار كه‌ خواه‌ ناخواه‌ خواهید رفت‌ با نشان‌ خدمتگزاری‌ به‌ بندگان‌ او بروید. *

* ـ چنانكه‌ در نسخة‌ خطی‌ مشهود است‌ امام‌ خمینی‌ در این‌ قسمت‌ مرقوم‌ فرموده‌اند: «این‌ مقدار بریده‌ شده‌ راخودم‌ انجام‌ داده‌ام‌».

س‌ یكی‌ از اموری‌ كه‌ لازم‌ به‌ توصیه‌ و تذكر است‌، آن‌ است‌ كه‌ اسلام‌ نه‌ باسرمایه‌داری‌ ظالمانه‌ و بیحساب‌ و محروم‌ كنندة‌ توده‌های‌ تحت‌ ستم‌ و مظلوم‌ موافق‌ است‌، بلكه‌ آن‌ را به‌ طور جدی‌ در كتاب‌ و سنت‌ محكوم‌ می‌كند و مخالف‌ عدالت‌ اجتماعی‌ می‌داند ـ گرچه‌ بعض‌ كج‌فهمان‌ بی‌ اطلاع‌ از رژیم‌ حكومت‌ اسلامی‌ و ازمسائل‌ سیاسی‌ حاكم‌ در اسلام‌ در گفتار و نوشتار خود طوری‌ وانمود كرده‌اند (و باز هم‌ دست‌ برنداشته‌اند) كه‌ اسلام‌ طرفدار بی‌ مرز و حد سرمایه‌داری‌ و مالكیت‌ است‌ و با این‌ شیوة‌ كه‌ با فهم‌ كج‌ خویش‌ از اسلام‌ برداشت‌ نموده‌اند چهرة‌ نورانی‌ اسلام‌ را پوشانیده‌ و راه‌ را برای‌ مغرضان‌ و دشمنان‌ اسلام‌ باز نموده‌ كه‌ به‌ اسلام‌ بتازند، و آن‌ را رژیمی‌ چون‌ رژیم‌ سرمایه‌داری‌ غرب‌ مثل‌ رژیم‌ امریكا و انگلستان‌ و دیگر چپاولگران‌ غرب‌ به‌ حساب‌ آورند، و با اتكال‌ به‌ قول‌ و فعل‌ این‌ نادانان‌ یا غرضمندانه‌ و یا ابلهانه‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ اسلام‌شناسان‌ واقعی‌ با اسلام‌ به‌ معارضه‌ برخاسته‌اند ـ و نه‌ رژیمی‌ مانند رژیم‌ كمونیسم‌ و ماركسیسم‌ لنینیسم‌ است‌ كه‌ با مالكیت‌ فردی‌ مخالف‌ و قائل‌ به‌ اشتراك‌ می‌باشند با اختلاف‌ زیادی‌ كه‌ دوره‌های‌ قدیم‌ تاكنون‌ حتی‌ اشتراك‌ در زن‌ و همجنس‌ بازی‌ بوده‌ و یك‌ دیكتاتوری‌ و استبداد كوبنده‌ در بر داشته‌.

بلكه‌ اسلام‌ یك‌ رژیم‌ معتدل‌ با شناخت‌ مالكیت‌ و احترام‌ به‌ آن‌ به‌ نحو محدود در پیدا شدن‌ مالكیت‌ و مصرف‌، كه‌ اگر بحق‌ به‌ آن‌ عمل‌ شود چرخهای‌ اقتصاد سالم‌ به‌ راه‌ می‌افتد و عدالت‌ اجتماعی‌، كه‌ لازمة‌ یك‌ رژیم‌ سالم‌ است‌ تحقق‌ می‌یابد. در اینجا نیز یك‌ دسته‌ با كج‌ فهمیها و بی‌اطلاعی‌ از اسلام‌ و اقتصاد سالم‌ آن‌ در طرف‌ مقابل‌ دستة‌ اول‌ قرار گرفته‌ و گاهی‌ با تمسك‌ به‌ بعضی‌ آیات‌ یا جملات‌ نهج‌البلاغه‌، اسلام‌ را موافق‌ با مكتبهای‌ انحرافی‌ ماركس‌ و امثال‌ او معرفی‌ نموده‌اند و توجه‌ به‌ سایر آیات‌ و فقرات‌ نهج‌ البلاغه‌ ننموده‌ و سرخود، به‌ فهم‌ قاصر خود، بپاخاسته‌ و «مذهب‌ اشتراكی‌» را تعقیب‌ می‌كنند و از كفر و دیكتاتوری‌ و اختناق‌ كوبنده‌ كه‌ ارزشهای‌ انسانی‌ را نادیده‌ گرفته‌ و یك‌ حزب‌ اقلیت‌ با توده‌های‌ انسانی‌ مثل‌ حیوانات‌ عمل‌ می‌كنند، حمایت‌ می‌كنند.

وصیت‌ من‌ به‌ مجلس‌ و شورای‌ نگهبان‌ و دولت‌ و رئیس‌ جمهور و شورای‌ قضایی‌ آن‌ است‌ كه‌ در مقابل‌ احكام‌ خداوند متعال‌ خاضع‌ بوده‌؛ و تحت‌ تأثیر تبلیغات‌ بی‌محتوای‌ قطب‌ ظالم‌ چپاولگر سرمایه‌داری‌ و قطب‌ ملحد اشتراكی‌ و كمونیستی‌ واقع‌ نشوید، و به‌ مالكیت‌ و سرمایه‌های‌ مشروع‌ با حدود اسلامی‌ احترام‌ گذارید، و به‌ ملت‌ اطمینان‌ دهید تا سرمایه‌ها و فعالیتهای‌ سازنده‌ به‌ كار افتند و دولت‌ و كشور را به‌ خودكفایی‌ و صنایع‌ سبك‌ و سنگین‌ برسانند.

و به‌ ثروتمندان‌ و پولداران‌ مشروع‌ وصیت‌ می‌كنم‌ كه‌ ثروتهای‌ عادلانة‌ خود را به‌ كار اندازید و به‌ فعالیت‌ سازنده‌ در مزارع‌ و روستاها و كارخانه‌ها برخیزید كه‌ این‌ خود عبادتی‌ ارزشمند است‌.

و به‌ همه‌ در كوشش‌ برای‌ رفاه‌ طبقات‌ محروم‌ وصیت‌ می‌كنم‌ كه‌ خیر دنیا و آخرت‌ شماها رسیدگی‌ به‌ حال‌ محرومان‌ جامعه‌ است‌ كه‌ در طول‌ تاریخ‌ ستمشاهی‌ و خان‌خانی‌ در رنج‌ و زحمت‌ بوده‌اند. و چه‌ نیكو است‌ كه‌ طبقات‌ تمكندار به‌ طور داوطلب‌ برای‌ زاغه‌ و چپرنشینان‌ مسكن‌ و رفاه‌ تهیه‌ كنند. و مطمئن‌ باشند كه‌ خیر دنیا و آخرت‌ در آن‌ است‌. و از انصاف‌ به‌ دور است‌ كه‌ یكی‌ بی‌خانمان‌ و یكی‌ دارای‌ آپارتمانها باشد.

ع‌ وصیت‌ اینجانب‌ به‌ آن‌ طایفه‌ از روحانیون‌ و روحانی‌نماها كه‌ با انگیزه‌های‌ مختلف‌ با جمهوری‌ اسلامی‌ و نهادهای‌ آن‌ مخالفت‌ می‌كنند و وقت‌ خود را وقف‌ براندازی‌ آن‌ می‌نمایند و با مخالفان‌ توطئه‌گر و بازیگران‌ سیاسی‌ كمك‌، و گاهی‌ به‌ طوری‌ كه‌ نقل‌ می‌شود با پولهای‌ گزافی‌ كه‌ از سرمایه‌داران‌ بیخبر از خدا دریافت‌ برای‌ این‌ مقصد می‌كنند كمكهای‌ كلان‌ می‌نمایند، آن‌ است‌ كه‌ شماها طرْفی‌ از این‌ غلط‌كاریها تاكنون‌ نبسته‌ و بعد از این‌ هم‌ گمان‌ ندارم‌ ببندید. بهتر آن‌ است‌ كه‌ اگر برای‌ دنیا به‌ این‌ عمل‌ دست‌ زده‌اید ـ و خداوند نخواهد گذاشت‌ كه‌ شما به‌ مقصد شوم‌ خود برسید ـ تا درِ توبه‌ باز است‌ از پیشگاه‌ خداوند عذر بخواهید و با ملت‌ مستمند مظلوم‌ هم‌صدا شوید و از جمهوری‌ اسلامی‌ كه‌ با فداكاریهای‌ ملت‌ به‌ دست‌ آمده‌ حمایت‌ كنید، كه‌ خیر دنیا و آخرت‌ در آن‌ است‌. گرچه‌ گمان‌ ندارم‌ كه‌ موفق‌ به‌ توبه‌ شوید.

و اما به‌ آن‌ دسته‌ كه‌ از روی‌ بعض‌ اشتباهات‌ یا بعض‌ خطاها، چه‌ عمدی‌ و چه‌ غیرعمدی‌، كه‌ از اشخاص‌ مختلف‌ یا گروهها صادر شده‌ و مخالف‌ با احكام‌ اسلام‌ بوده‌ است‌ با اصل‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و حكومت‌ آن‌ مخالفت‌ شدید می‌كنند و برای‌ خدا در براندازی‌ آن‌ فعالیت‌ می‌نمایند و با تصور خودشان‌ این‌ جمهوری‌ از رژیم‌ سلطنتی‌ بدتر یا مثل‌ آن‌ است‌، با نیت‌ صادق‌ در خلوات‌ تفكر كنند و از روی‌ انصاف‌ مقایسه‌ نمایند با حكومت‌ و رژیم‌ سابق‌. و باز توجه‌ نمایند كه‌ در انقلابهای‌ دنیا هرج‌ و مرجها و غلط‌رویها و فرصت‌طلبیها غیرقابل‌ اجتناب‌ است‌ و شما اگر توجه‌ نمایید و گرفتاریهای‌ این‌ جمهوری‌ را در نظر بگیرید ـ از قبیل‌ توطئه‌ها و تبلیغات‌ دروغین‌ و حملة‌ مسلحانة‌ خارج‌ مرز و داخل‌، و نفوذ غیر قابل‌ اجتناب‌ گروههایی‌ از مفسدان‌ و مخالفان‌ اسلام‌ در تمام‌ ارگانهای‌ دولتی‌ به‌ قصد ناراضی‌ كردن‌ ملت‌ از اسلام‌ و حكومت‌ اسلامی‌، و تازه‌ كار بودن‌ اكثر یا بسیاری‌ از متصدیان‌ امور و پخش‌ شایعات‌ دروغین‌ از كسانی‌ كه‌ از استفاده‌های‌ كلان‌ غیرمشروع‌ بازمانده‌ یا استفادة‌ آنان‌ كم‌ شده‌، و كمبود چشمگیر قضات‌ شرع‌ و گرفتاریهای‌ اقتصادی‌ كمرشكن‌ و اشكالات‌ عظیم‌ در تصفیه‌ و تهذیب‌ متصدیان‌ چند میلیونی‌، و كمبود مردمان‌ صالح‌ كاردان‌ و متخصص‌ و دهها گرفتاری‌ دیگر، كه‌ تا انسان‌ وارد گود نباشد از آنها بیخبر است‌ ـ و از طرفی‌ اشخاص‌ غرضمند سلطنت‌طلب‌ سرمایه‌دار هنگفت‌ كه‌ با رباخواری‌ و سودجویی‌ و با اخراج‌ ارز و گرانفروشی‌ به‌ حد سرسام‌آور و قاچاق‌ و احتكار، مستمندان‌ و محرومان‌ جامعه‌ را تا حد هلاكت‌ در فشار قرار داده‌ و جامعه‌ را به‌ فساد می‌كشند، نزد شما آقایان‌ به‌ شكایت‌ و فریبكاری‌ آمده‌ و گاهی‌ هم‌ برای‌ باور آوردن‌ و خود را مسلمان‌ خالص‌ نشان‌ دادن‌ به‌ عنوان‌ «سهم‌» مبلغی‌ می‌دهند و اشك‌ تمساح‌ می‌ریزند و شما را عصبانی‌ كرده‌ به‌ مخالفت‌ برمی‌انگیزانند، كه‌ بسیاری‌ از آنان‌ با استفاده‌های‌ نامشروع‌، خون‌ مردم‌ را می‌مكند و اقتصاد كشور را به‌ شكست‌ می‌كشند.

اینجانب‌ نصیحت‌ متواضعانة‌ برادرانه‌ می‌كنم‌ كه‌ آقایان‌ محترم‌ تحت‌ تأثیر اینگونه‌ شایعه‌سازیها قرار نگیرند و برای‌ خدا و حفظ‌ اسلام‌ این‌ جمهوری‌ را تقویت‌ نمایند. و باید بدانند كه‌ اگر این‌ جمهوری‌ اسلامی‌ شكست‌ بخورد، به‌ جای‌ آن‌ یك‌ رژیم‌ اسلامی‌ دلخواهِ بقیة‌الله ـ روحی‌ فداه‌ ـ یا مطیع‌ امر شما آقایان‌ تحقق‌ نخواهد پیدا كرد، بلكه‌ یك‌ رژیم‌ دلخواه‌ یكی‌ از دو قطب‌ قدرت‌ به‌ حكومت‌ می‌رسد و محرومان‌ جهان‌، كه‌ به‌ اسلام‌ و حكومت‌ اسلامی‌ رو ] ی‌ [ آورده‌ و دل‌ باخته‌اند، مأیوس‌ می‌شوند و اسلام‌ برای‌ همیشه‌ منزوی‌ خواهد شد؛ و شماها روزی‌ از كردار خود پشیمان‌ می‌شوید كه‌ كار گذشته‌ و دیگر پشیمانی‌ سودی‌ ندارد. و شما آقایان‌ اگر توقع‌ دارید كه‌ در یك‌ شب‌ همة‌ امور بر طبق‌ اسلام‌ و احكام‌ خداوند تعالی‌ متحول‌ شود یك‌ اشتباه‌ است‌، و در تمام‌ طول‌ تاریخ‌ بشر چنین‌ معجزه‌ای‌ روی‌ نداده‌ است‌ و نخواهد داد. و آن‌ روزی‌ كه‌ ان‌شا ء الله تعالی‌ مصلح‌ كل‌ ظهور نماید، گمان‌ نكنید كه‌ یك‌ معجزه‌ شود و یكروزه‌ عالم‌ اصلاح‌ شود؛ بلكه‌ با كوششها و فداكاریها ستمكاران‌ سركوب‌ و منزوی‌ می‌شوند. و اگر نظر شماها مثل‌ نظر بعض‌ عامیهای‌ منحرف‌، آن‌ است‌ كه‌ برای‌ ظهور آن‌ بزرگوار باید كوشش‌ در تحقق‌ كفر و ظلم‌ كرد تا عالم‌ را ظلم‌ فراگیرد و مقدمات‌ ظهور فراهم‌ شود، فانّا لله و انّا الیه‌ راجعون‌ .

و‌ وصیت‌ من‌ به‌ همة‌ مسلمانان‌ و مستضعفان‌ جهان‌ این‌ است‌ كه‌ شماها نباید بنشینید و منتظر آن‌ باشید كه‌ حكام‌ و دست‌ اندركاران‌ كشورتان‌ یا قدرتهای‌ خارجی‌ بیایند و برای‌ شما استقلال‌ و آزادی‌ را تحفه‌ بیاورند. ما و شماها لااقل‌ در این‌ صد سال‌ اخیر، كه‌ بتدریج‌ پای‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ جهانخوار به‌ همة‌ كشورهای‌ اسلامی‌ و سایر كشورهای‌ كوچك‌ باز شده‌ است‌ مشاهده‌ كردیم‌ یا تاریخهای‌ صحیح‌ برای‌ ما بازگو كردند كه‌ هیچ‌ یك‌ از دوَل‌ حاكم‌ بر این‌ كشورها در فكر آزادی‌ و استقلال‌ و رفاه‌ ملتهای‌ خود نبوده‌ و نیستند؛ بلكه‌ اكثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ آنان‌ یا خود به‌ ستمگری‌ و اختناق‌ ملت‌ خود پرداخته‌ و هر چه‌ كرده‌اند برای‌ منافع‌ شخصی‌ یا گروهی‌ نموده‌؛ یا برای‌ رفاه‌ قشر مرفه‌ و بالانشین‌ بوده‌ و طبقات‌ مظلوم‌ كوخ‌ و كپرنشین‌ از همة‌ مواهب‌ زندگی‌ حتی‌ مثل‌ آب‌ و نان‌ و قوت‌ لایموت‌ محروم‌ بوده‌، و آن‌ بدبختان‌ را برای‌ منافع‌ قشر مرفه‌ و عیاش‌ به‌ كار گرفته‌اند؛ و یا آنكه‌ دست‌ نشاندگان‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ بوده‌اند كه‌ برای‌ وابسته‌ كردن‌ كشورها و ملتها هرچه‌ توان‌ داشته‌اند به‌ كار گرفته‌ و با حیله‌های‌ مختلف‌ كشورها را بازاری‌ برای‌ شرق‌ و غرب‌ درست‌ كرده‌ و منافع‌ آنان‌ را تأمین‌ نموده‌اند و ملتها را عقب‌ مانده‌ و مصرفی‌ بار آوردند و اكنون‌ نیز با این‌ نقشه‌ در حركتند.

و شما ای‌ مستضعفان‌ جهان‌ و ای‌ كشورهای‌ اسلامی‌ و مسلمانان‌ جهان‌ بپاخیزید و حق‌ را با چنگ‌ و دندان‌ بگیرید و از هیاهوی‌ تبلیغاتی‌ ابرقدرتها و عمّال‌ سرسپردة‌ آنان‌ نترسید؛ و حكام‌ جنایتكار كه‌ دسترنج‌ شما را به‌ دشمنان‌ شما و اسلام‌ عزیز تسلیم‌ می‌كنند از كشور خود برانید؛ و خود و طبقات‌ خدمتگزار متعهد، زمام‌ امور را به‌ دست‌ گیرید و همه‌ در زیر پرچم‌ پرافتخار اسلام‌ مجتمع‌، و با دشمنان‌ اسلام‌ و محرومان‌ جهان‌ به‌ دفاع‌ برخیزید؛ و به‌ سوی‌ یك‌ دولت‌ اسلامی‌ با جمهوریهای‌ آزاد و مستقل‌ به‌ پیش‌ روید كه‌ با تحقق‌ آن‌، همة‌ مستكبران‌ جهان‌ را به‌ جای‌ خود خواهید نشاند و همة‌ مستضعفان‌ را به‌ امامت‌ و وراثت‌ ارض‌ خواهید رساند. به‌ امید آن‌ روز كه‌ خداوند تعالی‌ وعده‌ فرموده‌ است‌.

ص‌ یك‌ مرتبة‌ دیگر در خاتمة‌ این‌ وصیتنامه‌، به‌ ملت‌ شریف‌ ایران‌ وصیت‌ می‌كنم‌ كه‌ در جهان‌ حجم‌ تحمل‌ زحمتها و رنجها و فداكاریها و جان‌نثاریها و محرومیتها مناسب‌ حجم‌ بزرگی‌ مقصود و ارزشمندی‌ و علوّ رتبة‌ آن‌ است‌، آنچه‌ كه‌ شما ملت‌ شریف‌ و مجاهد برای‌ آن‌ بپاخاستید و دنبال‌ می‌كنید و برای‌ آن‌ جان‌ و مال‌ نثار كرده‌ و می‌كنید، والاترین‌ و بالاترین‌ و ارزشمندترین‌ مقصدی‌ است‌ و مقصودی‌ است‌ كه‌ از صدر عالم‌ در ازل‌ و از پس‌ این‌ جهان‌ تا ابد عرضه‌ شده‌ است‌ و خواهد شد؛ و آن‌ مكتب‌ الوهیت‌ به‌ معنی‌ وسیع‌ آن‌ و ایدة‌ توحید با ابعاد رفیع‌ آن‌ است‌ كه‌ اساس‌ خلقت‌ و غایت‌ آن‌ در پهناور وجود و در درجات‌ و مراتب‌ غیب‌ و شهود است‌؛ و آن‌ در مكتب‌ محمدی‌ ـ صلی‌ الله علیه‌ و آله‌ و سلم‌ ـ به‌ تمام‌ معنی‌ و درجات‌ و ابعاد متجلی‌ شده‌؛ و كوشش‌ تمام‌ انبیای‌ عظام‌
ـ علیهم‌ سلام‌الله ـ و اولیای‌ معظم‌ ـ سلام‌ الله علیهم‌ ـ برای‌ تحقق‌ آن‌ بوده‌ و راهیابی‌ به‌ كمال‌ مطلق‌ و جلال‌ و جمال‌ بی‌نهایت‌ جز با آن‌ میسر نگردد. آن‌ است‌ كه‌ خاكیان‌ را بر ملكوتیان‌ و برتر از آنان‌ شرافت‌ داده‌، و آنچه‌ برای‌ خاكیان‌ از سیر در آن‌ حاصل‌ می‌شود برای‌ هیچ‌ موجودی‌ در سراسر خلقت‌ در سرّ و عَلن‌ حاصل‌ نشود.

شما ای‌ ملت‌ مجاهد، در زیر پرچمی‌ می‌روید كه‌ در سراسر جهان‌ مادی‌ و معنوی‌ در اهتزاز است‌، بیابید آن‌ را یا نیابید، شما راهی‌ را می‌روید كه‌ تنها راه‌ تمام‌ انبیا ـ علیهم‌ سلام‌الله ـ و یكتا راه‌ سعادت‌ مطلق‌ است‌. در این‌ انگیزه‌ است‌ كه‌ همة‌ اولیا شهادت‌ را در راه‌ آن‌ به‌ آغوش‌ می‌كشند و مرگ‌ سرخ‌ را «احلی‌ من‌ العسل‌» می‌دانند؛ و جوانان‌ شما در جبهه‌ها جرعه‌ای‌ از آن‌ را نوشیده‌ و به‌ وجد آمده‌اند و در مادران‌ و خواهران‌ و پدران‌ و برادران‌ آنان‌ جلوه‌ نموده‌ و ما باید بحق‌ بگوییم‌ یا لیتنا كنّا معكم‌ فنفوز فوزاً عظیماً . گوارا باد بر آنان‌ آن‌ نسیم‌ دل‌آرا و آن‌ جلوة‌ شورانگیز.

و باید بدانیم‌ كه‌ طرفی‌ از این‌ جلوه‌ در كشتزارهای‌ سوزان‌ و در كارخانه‌های‌ توانفرسا و در كارگاهها و در مراكز صنعت‌ و اختراع‌ و ابداع‌، و در ملت‌ به‌ طور اكثریت‌ در بازارها و خیابانها و روستاها و همة‌ كسانی‌ كه‌ متصدی‌ این‌ امور برای‌ اسلام‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ و پیشرفت‌ و خودكفایی‌ كشور به‌ خدمتی‌ اشتغال‌ دارند جلوه‌گر است‌.

و تا این‌ روح‌ تعاون‌ و تعهد در جامعه‌ برقرار است‌ كشور عزیز از آسیب‌ دهر ان‌شا ء الله تعالی‌ مصون‌ است‌. و بحمدالله تعالی‌ حوزه‌های‌ علمیه‌ و دانشگاهها و جوانانِ عزیز مراكز علم‌ و تربیت‌ از این‌ نفخة‌ الهی‌ غیبی‌ برخوردارند؛ و این‌ مراكز دربست‌ در اختیار آنان‌ است‌، و به‌ امید خدا دست‌ تبهكاران‌ و منحرفان‌ از آنها كوتاه‌.

و وصیت‌ من‌ به‌ همه‌ آن‌ است‌ كه‌ با یاد خدای‌ متعال‌ به‌ سوی‌ خودشناسی‌ و خودكفایی‌ و استقلال‌، با همة‌ ابعادش‌ به‌ پیش‌، و بی‌تردید دست‌ خدا با شما است‌، اگر شما در خدمت‌ او باشید و برای‌ ترقی‌ و تعالی‌ كشور اسلامی‌ به‌ روح‌ تعاون‌ ادامه‌ دهید.

و اینجانب‌ با آنچه‌ در ملت‌ عزیز از بیداری‌ و هوشیاری‌ و تعهد و فداكاری‌ و روح‌ مقاومت‌ و صلابت‌ در راه‌ حق‌ می‌بینم‌ و امید آن‌ دارم‌ كه‌ به‌ فضل‌ خداوند متعال‌ این‌ معانی‌ انسانی‌ به‌ اعقاب‌ ملت‌ منتقل‌ شود و نسلاً بعد نسل‌ بر آن‌ افزوده‌ گردد.

با دلی‌ آرام‌ و قلبی‌ مطمئن‌ و روحی‌ شاد و ضمیری‌ امیدوار به‌ فضل‌ خدا از خدمت‌ خواهران‌ و برادران‌ مرخص‌، و به‌ سوی‌ جایگاه‌ ابدی‌ سفر می‌كنم‌. و به‌ دعای‌ خیر شما احتیاج‌ مبرم‌ دارم‌. و از خدای‌ رحمان‌ و رحیم‌ می‌خواهم‌ كه‌ عذرم‌ را در كوتاهی‌ خدمت‌ و قصور و تقصیر بپذیرد.

و از ملت‌ امیدوارم‌ كه‌ عذرم‌ را در كوتاهیها و قصور و تقصیرها بپذیرند. و با قدرت‌ و تصمیم‌ اراده‌ به‌ پیش‌ روند و بدانند كه‌ با رفتن‌ یك‌ خدمتگزار در
سدّ آهنین‌ ملت‌ خللی‌ حاصل‌ نخواهد شد كه‌ خدمتگزاران‌ بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این‌ ملت‌ و مظلومان‌ جهان‌ است‌.

 

والسلام‌ علیكم‌ و علی‌ عبادالله الصالحین‌ و رحمة‌الله و بركاته‌

26 بهمن ‌ 1361 / 1 جمادی‌ الاولی‌ 1403

روح‌الله الموسوی‌ الخمینی

بسمه‌ تعالی‌

این‌ وصیتنامه‌ را پس‌ از مرگ‌ من‌ احمد خمینی‌ برای‌ مردم‌ بخواند. و در صورت‌ عذر، رئیس‌ محترم‌ جمهور یا رئیس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌ یا رئیس‌ محترم‌ دیوان‌ عالی‌ كشور، این‌ زحمت‌ را بپذیرند. و در صورت‌ عذر، یكی‌ از فقهای‌ محترم‌ نگهبان‌ این‌ زحمت‌ را قبول‌ نماید.

روح‌ الله الموسوی‌ الخمینی‌


بسمه‌ تعالی‌

در زیر این‌ وصیتنامة‌ 29 صفحه‌ای‌ و مقدمه‌، چند مطلب‌ را تذكر می‌دهم‌:

1) اكنون‌ كه‌ من‌ حاضرم‌، بعض‌ نسبتهای‌ بی‌واقعیت‌ به‌ من‌ داده‌ می‌شود و ممكن‌ است‌ پس‌ از من‌ در حجم‌ آن‌ افزوده‌ شود؛ لهذا عرض‌ می‌كنم‌ آنچه‌ به‌ من‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ یا می‌شود مورد تصدیق‌ نیست‌، مگر آنكه‌ صدای‌ من‌ یا خط‌ و امضای‌ من‌ باشد، با تصدیق‌ كارشناسان‌؛ یا در سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ چیزی‌ گفته‌ باشم‌.

2) اشخاصی‌ در حال‌ حیات‌ من‌ ادعا نموده‌اند كه‌ اعلامیه‌های‌ اینجانب‌ را می‌نوشته‌اند. این‌ مطلب‌ را شدیداً تكذیب‌ می‌كنم‌. تاكنون‌ هیچ‌ اعلامیه‌ای‌ را غیر شخص‌ خودم‌ کسی تهیه‌ نكرده‌ است‌.

3) از قرار مذكور، بعضیها ادعا كرده‌اند كه‌ رفتن‌ من‌ به‌ پاریس‌ به‌ وسیلة‌ آنان‌ بوده‌، این‌ دروغ‌ است‌. من‌ پس‌ از برگرداندنم‌ از كویت‌، با مشورت‌ احمد پاریس‌ را انتخاب‌ نمودم‌، زیرا در كشورهای‌ اسلامی‌ احتمال‌ راه‌ ندادن‌ بود؛ آنان‌ تحت‌ نفوذ شاه‌ بودند ولی‌ پاریس‌ این‌ احتمال‌ نبود.

4) من‌ در طول‌ مدت‌ نهضت‌ و انقلاب‌ به‌ واسطة‌ سالوسی‌ و اسلام‌ نمایی‌ بعضی‌ افراد ذكری‌ از آنان‌ كرده‌ و تمجیدی‌ نموده‌ام‌، كه‌ بعد فهمیدم‌ از دغلبازی‌ آنان‌ اغفال‌ شده‌ام‌. آن‌ تمجیدها در حالی‌ بود كه‌ خود را به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ متعهد و وفادار می‌نمایاندند، و نباید از آن‌ مسائل‌ سو ء استفاده‌ شود. و میزان‌ در هر كس‌ حال‌ فعلی‌ او است‌.

روح‌ الله الموسوی‌ الخمینی

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved