اندیشکده‌ی اسرائیلی بگین سادات:
دستاوردهای انقلاب خمینی، غیرقابل انکار است

اندیشکده‌ی اسرائیلی بگین سادات در مطلبی باعنوان «۳۹ سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشت: "نفوذ تغییری که با ورود آیت‌الله{امام} خمینی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ شمسی) در ایران به وجود آمد، در حال حاضر غیرقابل انکار است...

اندیشکده‌ی اسرائیلی بگین سادات در مطلبی باعنوان «۳۹ سال بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشت: "نفوذ تغییری که با ورود آیت‌الله{امام} خمینی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ شمسی) در ایران به وجود آمد، در حال حاضر غیرقابل انکار است. این تغییر چیزی جز بازسازی هویت، ارزش‌ها، هنجارها و الگوهای تفکر پیرامون جهان‌بینی رهبر انقلاب، آیت‌الله خمینی نبود."

این اندیشکده با اشاره به اینکه جنگ ۸ ساله‌ی عراق علیه ایران، اگرچه موجب از دست رفتن زندگی و اموال بسیاری شد، ولی در عین حال منجر به ساختن مفهوم "اعتماد به نفس" نوشت: "نگاهی به سی و نه سال گذشته نشان‌دهنده‌ی دستاوردهای حکومت دینی ایران است که این کشور را قادر ساخته تا در برابر امواج ناآرامی‌های داخلی و چالش‌هایی که با نقش خارجی‌ها به وجود آمده و حاکمیت کشور را بعد از انقلاب دستخوش تهدید ‌کرده است، مقابله کرده و بایستد... دیگر دستاورد بعد از انقلاب حکومت ایران، پیروی از مسیر بنیانگذار جمهوری اسلامی است که تقریبا چهار دهه از فلسفه‌ی تشکیل حکومت آن گذشته است... آیت‌الله خمینی موفق به پیشبرد نفوذ منطقه‌ای ایران با استفاده از گروه‌های نیابتی الهام‌گرفته از ایران شد، و این دستاورد مهمی برای حکومت ایران بعد از انقلاب بوده است."

منبع: خط حزب الله