نوحه شهادت امام صادق علیه السلام از محمود کریمی
صداهای دیگر مجموعه