کلیپ ها و مستند های تلوزیونی

مستند شوک - سودای شهرت
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت
1 سودای شهرت
قسمت 1 -  1
مستند شوک-سودای شهرت مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
2 سودای شهرت
قسمت 1 -  2
مستند شوک - سودای شهرت مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
3 سودای شهرت
قسمت 1 -  3
مستند شوک-سودای شهرت مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
4 سودای شهرت
قسمت 1 -  4
مستند شوک - سودای شهرت مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
5 سودای شهرت
قسمت 1 -  5
مستند شوک - سودای شهرت مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
6 سودای شهرت
قسمت 1 -  6
مستند شوک - سودای شهرت مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
7 سودای شهرت
قسمت 1 -  7
مستند شوک - سودای شهرت مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
8 سودای شهرت
قسمت 2 -  1
مستند شوک - سودای شهرت 2 - قسمت اول مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
9 سودای شهرت
قسمت 2 -  2
مستند شوک - سودای شهرت 2 - قسمت دوم مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
10 سودای شهرت
قسمت 2 -  3
مستند شوک - سودای شهرت 2 - قسمت سوم مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود
11 سودای شهرت
قسمت 2 -  4
مستند شوک - سودای شهرت 2 - قسمت چهارم مستند شوک با موضوع مد و لباس پخش
و دانلود

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ ها و مستند های فرهنگی و اجتماعی


 
 
http://www.aviny.com/clip/tv/shok-shohrat.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved