کلیپ ها و مستند های تلوزیونی

مستند شوک - اعتیاد
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 اعتیاد - قسمت 1 - 1 wmv 10,005
2 اعتیاد - قسمت 1 - 2 wmv 10,017
3 اعتیاد - قسمت 1 - 3 wmv 10,221
4 اعتیاد - قسمت 1 - 4 wmv 9,811
5 اعتیاد - قسمت 1 - 5 wmv 8,887
6 اعتیاد - قسمت 2 - 1 wmv 9,314
7 اعتیاد - قسمت 2 - 2 wmv 9,376
8 اعتیاد - قسمت 2 - 3 wmv 9,670
9 اعتیاد - قسمت 2 - 4 wmv 9,400
10 اعتیاد - قسمت 2 - 5 wmv 8,376

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ ها و مستند های فرهنگی و اجتماعی


 
 
http://www.aviny.com/clip/tv/shok-etiad.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved