بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

صرفا جهت اطلاع - آرشیو
 
سال 91
ردیف نام کلیپ

عکس

پخش و دانلود فرمت
1 صرفا جهت اطلاع - 91/12/24 صرفا جهت اطلاع - 24-12-91 پخش و دانلود (flv)
2 صرفا جهت اطلاع - 91/12/17 صرفا جهت اطلاع - 17-12-91 پخش و دانلود (flv)
3 صرفا جهت اطلاع - 91/12/10 صرفا جهت اطلاع - 91/12/10 پخش و دانلود (flv)
4 صرفا جهت اطلاع - 91/12/3 صرفا جهت اطلاع - 91/12/3 پخش و دانلود (flv)
5 صرفا جهت اطلاع - 91/11/26 صرفا جهت اطلاع - 91/11/26 پخش و دانلود (flv)
6 صرفا جهت اطلاع - 91/11/5 صرفا جهت اطلاع - 91/11/5 پخش و دانلود (flv)
7 صرفا جهت اطلاع - 91/10/21 پخش و دانلود (flv)
8 صرفا جهت اطلاع 91.10.07 صرفا جهت اطلاع 91/10/07 پخش و دانلود (flv)
9 صرفا جهت اطلاع 91.09.30 صرفا جهت اطلاع 91.09.30 پخش و دانلود (flv)
10 صرفا جهت اطلاع 91.09.23 صرفا جهت اطلاع 91.09.23 پخش و دانلود (flv)
11 صرفا جهت اطلاع 91.09.16 پخش و دانلود (flv)
12 صرفا جهت اطلاع 91.08.25 پخش و دانلود (flv)
13 صرفا جهت اطلاع 91.08.18 پخش و دانلود (flv)
14 صرفا جهت اطلاع 91.08.11 پخش و دانلود (flv)
15 صرفا جهت اطلاع 91.08.04 پخش و دانلود (flv)
16 صرفا جهت اطلاع 90.7.29 پخش و دانلود (flv)
17 صرفا جهت اطلاع 91.07.20 پخش و دانلود (flv)
18 صرفا جهت اطلاع 91.07.06 پخش و دانلود (flv)
19 صرفا جهت اطلاع 91.06.31 پخش و دانلود (flv)
20 صرفا جهت اطلاع 91.06.16 صرفا جهت اطلاع 91.06.16 پخش و دانلود (flv)
21 صرفا جهت اطلاع 91.05.26 پخش و دانلود (flv)
22 صرفا جهت اطلاع 91.04.08 پخش و دانلود (flv)
23 صرفا جهت اطلاع 91.04.01   پخش و دانلود (flv)
24 صرفا جهت اطلاع 91.03.04   پخش و دانلود (flv)
25 صرفا جهت اطلاع 91.01.31 پخش و دانلود (flv)
26 صرفا جهت اطلاع 91.01.24 پخش و دانلود (flv)
27 صرفا جهت اطلاع 91.02.21 پخش و دانلود (flv)
28 صرفا جهت اطلاع 91.01.17 پخش و دانلود (flv)
 
سال 90
ردیف نام کلیپ

عکس

پخش و دانلود فرمت
1 قسمت اول پخش شده در تاریخ 18 فروردین 1390 پخش و دانلود (flv)
2 قسمت دوم پخش شده در تاریخ 18 فروردین 1390/ پخش و دانلود (flv)
3 پخش شده در تاریخ 90/01/25 پخش و دانلود (flv)
4 پخش شده در تاریخ 90/01/25 پخش و دانلود (flv)
5 پخش شده در تایخ 90/02/01 پخش و دانلود (flv)
6 صرفا جهت اطلاع پخش شده در 90/2/8  پخش و دانلود (flv)
7 گزارش پخش شده در تاریخ 90/02/15 پخش و دانلود (flv)
8 پخش شده در تاریخ90/02/22 پخش و دانلود (flv)
9 صرفا جهت اطلاع پخش شده در تاریخ 90/02/29 پخش و دانلود (flv)
10 صرفا جهت اطلاع پخش شده در تاریخ 90/02/05 پخش و دانلود (flv)
11 صرفا جهت اطلاع ! پخش شده در 12 خرداد 90 پخش و دانلود (flv)
12 صرفا جهت اطلاع پخش شده در تاریخ 90/03/19 پخش و دانلود (flv)
13 صرفا جهت اطلاع...! / قسمت چهلم
90/04/02
پخش و دانلود (flv)
14 صرفا جهت اطلاع...! / قسمت چهل و یکم
90/04/16
صرفا جهت اطلاع پخش و دانلود (flv)
15 صرفا جهت اطلاع...!
پخش شده در تاریخ 90/04/30
پخش و دانلود (flv)
16 صرفا جهت اطلاع پخش شده در 20:30 پنجشنبه 90/05/06

صرفا جهت اطلاع

پخش و دانلود (flv)
17 صرفا جهت اطلاع ! پخش شده در 13 مرداد1390

صرفا جهت اطلاع !

پخش و دانلود (flv)
18 صرفا جهت اطلاع ! پخش شده در 20 مرداد1390

صرفا جهت اطلاع

پخش و دانلود (flv)
19 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 27 مرداد 1390

صرفا جهت اطلاع !

پخش و دانلود (flv)
20 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 3 شهريور 1390

صرفا جهت اطلاع تاریخ 90.06.03

پخش و دانلود (flv)
21 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 7 مهر 1390

پخش و دانلود (flv)
22 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 14 مهر 1390 صرفا جهت اطلاع پخش و دانلود (flv)
23 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 29 مهر 1390 پخش و دانلود (flv)
24 اظهارات شان علی استون از 20:30 پخش نشد پخش و دانلود (flv)
25 پخش شده در تاریخ 27 بهمن 1390  پخش و دانلود (flv)
26 پخش شده در 6 بهمن 90 پخش و دانلود (flv)
27 لطفا احساس تکلیف بکنید ! / میزبان مظلوم / یه پزشک ... پخش و دانلود (flv)
28 صرفا جهت اطلاع ‫پخش شده در تاریخ 90.10.1 پخش و دانلود (flv)
29 پخش شده در تاریخ 90.9.24 صرفا جهت اطلاع 90.8.24 پخش و دانلود (flv)
30 صرفا جهت اطلاع 90.8.10 صرفا جهت اطلاع 90.8.10 پخش و دانلود (flv)
31 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 19 آبان 1390 پخش و دانلود (flv)
32 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 12 آبان 1390 پخش و دانلود (flv)
33 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 5 آبان 1390 پخش و دانلود (flv)
 
سال 89
ردیف نام کلیپ

عکس

پخش و دانلود فرمت
1 20:30 پنج شنبه 14 مردادماه 89

پخش و دانلود (flv)
2 20:30 پنجشنبه 21 مرداد ماه 89

پخش و دانلود (flv)
3 صرفا جهت اطلاع !

پخش و دانلود (flv)
4 صرفا جهت اطلاع

پخش و دانلود (flv)
5 20:30 پنجشنبه 4 شهریور ماه

پخش و دانلود (flv)
5 صرفا جهت اطلاع

پخش و دانلود (flv)
6 20:30 پنجشنبه 25 شهریور ماه پخش و دانلود (flv)
7 20:30 پنجشنبه 01 مهر ماه 89 پخش و دانلود (flv)
8 صرفا جهت اطلاع!
پنجشنبه 01 مهر ماه
پخش و دانلود (flv)
9 20:30 پنجشنبه 8 مهر ماه 89

پخش و دانلود (flv)
10 صرفا جهت اطلاع پخش شده در 20:30 پنج شنبه مورخه 89. پخش و دانلود (flv)
11 صرفا جهت اطلاع پخش شده در 20:30 پنجشنبه 89/8/13  مستند راز با حضور حجت الا... پخش و دانلود (flv)
12 صرفا جهت اطلاع ! پخش شده در 20:30 پنجشنبه 89/8/20  پخش و دانلود (flv)
13 صرفا جهت اطلاع پخش شده در 20:30 پنجشنبه 89/8/27  پخش و دانلود (flv)
14 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 20:30 پنجشنبه 11/9/89  پخش و دانلود (flv)
15 20:30 پنجشنبه 18 آذرماه پخش و دانلود (flv)
16 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 20:30 پنجشنبه 89/9/18 پخش و دانلود (flv)
17 صرفا جهت اطلاع ! پخش شده در 20:30 پنجشنبه 89/10/2 پخش و دانلود (flv)
18 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 20:30پنجشنبه پخش و دانلود (flv)
19 صرفا جهت اطلاع! پخش شده در 20:30 پنجشنبه 89/10/16 پخش و دانلود (flv)
20 صرفا جهت اطلاع! - 23 دیماه 89 پخش و دانلود (flv)
21 صرفا جهت اطلاع ! پخش شده در 20:30 پنجشنبه 89/10/30 پخش و دانلود (flv)
22 گزارش صرفا جهت اطلاع در تاریخ 89/11/28 پخش و دانلود (flv)
23 قسمت اول/پخش شده در تاریخ 89/12/12 پخش و دانلود (flv)
24 قسمت دوم/پخش شده در تاریخ 89/12/12 پخش و دانلود (flv)
25 پخش شده در تاریخ 89/12/19 پخش و دانلود (flv)
برای مشاهده آخرین برنامه های صرفا جهت اطلاع
اینجا را کلیک کنید

برای دانلود کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved