کلیپ ها و مستند های تلوزیونی

مستند شوک - اعتیاد
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 1
wmv 9,499
2 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 2
wmv 9,723
3 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 3
wmv 9,785
4 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 4
wmv 9,136
5 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 5
wmv 9,960
6 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 6
wmv 9,890
7 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 7
wmv 10,503
8 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 8
wmv 9,759
9 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 9
wmv 8,561
10 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 10
wmv 9,263
11 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 11
wmv 10,388
12 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 12
wmv 10,853
13 پشت صحنه فیلم یوسف پیامبر
قسمت 13
wmv 9,979

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ ها و مستند های فرهنگی و اجتماعی


 
 
http://www.aviny.com/clip/tv/p-y.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved