کلیپ ها و مستند های تلوزیونی

مستند مکث - دوستی های اینترنتی
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 دوستی های اینترنتی - قسمت 1 wmv 7,504
2 دوستی های اینترنتی - قسمت 2 wmv 7,659
3 دوستی های اینترنتی - قسمت 3 wmv 7,542
4 دوستی های اینترنتی - قسمت 4 wmv 7,751

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ ها و مستند های فرهنگی و اجتماعی


 
 
http://www.aviny.com/clip/tv/maks-D-I.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved