نقد فیلم سینمایی قلاده های طلا

نقد فیلم سینمایی قلاده های طلا با حضور ابوالقاسم طالبی

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 بخش اول - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)

 

 

 

برنامه ی راز / بخش اول / ظرفیت های جبهه ی فرهنگی انقلاب

 

 

 

 

 

 

 

دانلود
(wmv)
29,297
2 بخش دوم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
3 بخش سوم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
4 بخش چهارم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
5 بخش پنجم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
6 بخش ششم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
7 بخش هفتم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
8 بخش هشتم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
9 بخش نهم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
10 بخش دهم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
11 بخش یازدهم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
12 بخش دوازدهم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
13 بخش سیزدهم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
14 بخش چهاردهم - نقد فیلم قلاده های طلا
(جدید)
دانلود
(wmv)
12,340

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ ها و مستند های فرهنگی و اجتماعی


 
 
http://www.aviny.com/clip/tv/haft/ghaladehay-tala.aspx?title=������������������-������������������������-������������������������������������������-������������������������������-������������������-������������������&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved