مجموعه برنامه گلبرگ

 
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
مدارا کردن در زندگی مشترک
17 / 10 / 94
(جدید)
خیانت
10 / 10 / 94
(جدید)
توجه به اقتدار مرد
21 / 8 / 94
(جدید)
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
علل طلاق
14 / 8 / 94
(جدید)
طلاق
26 / 9 / 94
(جدید)
اخلاق همسرداری
29 / 5 / 94
(جدید)
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
همکاری زن و مرد در کارهای خانه
22 / 5 / 94
همسرداری
12 / 6 / 94
عوامل رشد آمار طلاق
15 / 5 / 94
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
طلاق
8 / 5 / 94
توجه به روحیات مرد و زن در زندگی مشترک
1 / 5 / 94
دخالت خانواده‌ها در افزایش آمار طلاق
28 / 3 / 94
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
عوامل موثر در طلاق
17 / 2 / 94
توجه به روحیات مرد و زن در زندگی مشترک
25 / 4 / 94
طلاق
10 / 2 / 94
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
احترام به پدر مادر
27 / 1 / 94
موانع مشکلات ازدواج جوانان
21 / 12 / 93
مشکلات ازدواج جوانان
30 / 11 / 93
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
موانع مشکلات ازدواج جوانان
14 / 12 / 93
موانع مشکلات ازدواج جوانان
7 / 12 / 93
موانع تسهیل در امر ازدواج جوانان (گفتگو با والدین)
قسمت دوم
18 / 10 / 93
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
مهمترین سوالی که باید در خواستگاری پرسیده شود
 قسمت دوم
9 / 11 / 93
مشکلات ازدواج جوانان
23 / 11 / 93
موانع تسهیل در امر ازدواج جوانان (گفتگو با والدین)
قسمت دوم
18 / 10 / 93
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
مهمترین سوالی که باید در خواستگاری پرسیده شود
 قسمت اول
2 / 11 / 93
موانع و مشکلات ازدواج جوانان
11 / 10 / 93
عوامل بالا رفتن سن ازدواج
13 / 9
/ 93
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
موانع تسهیل در امر ازدواج جوانان (گفتگو با والدین)
قسمت اول
4 / 10 / 93
مشکلات ازدواج جوانان - پاسخ به پرسش ها
27 / 9
/ 93
توقعات بالای خانواده ها و جوانان و بالا رفتن سن ازدواج
8 / 8 / 93
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
مشکلات و معضلات ازدواج جوانان
29 / 8 / 93
مشکلات و معضلات ازدواج جوانان
22 / 8 / 93 
سوالات مجردین
مدیریت رابطه زناشویی
3 / 7 / 93
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
قواعد تحقیق قبل از ازدواج
عوامل فاش نکردن در هنگام تحقیق
13 / 6 / 93
نقش مسئولین در ازدواج جوانان
25 / 7 / 93
مهارت های انتخاب همسر و شناخت - دوستی های قبل ازدواج
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
مهارت های انتخاب همسر و بیان راه کارهای حل اختلاف زن و شوهر سوالات متاهلین
6 / 6
/ 93
قواعد تحقیق قبل از ازدواج
30 / 5 / 93 
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
وظایف همسر راه های فراموش کردن دلبستگی ها خانواده
سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر سوتی های فیلم سینمایی هری پاتر
شبکه های اجتماعی و تلفن همراه مهارت های انتخاب همسر و شناخت

صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ ها و مستند های فرهنگی و اجتماعی


 
 
http://www.aviny.com/clip/tv/golbarg/golbarg.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved