سقوط جمهوری
(FALL OF THE REPUBLIC)
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم
1 بخش اول - سقوط جمهوری سقوط جمهوری (قسمت سوم) پخش
(flv)
----
دانلود
(wmv)
34,180
2 بخش دوم - سقوط جمهوری پخش
(flv)
----
دانلود
(wmv)
34,180
3 بخش سوم - سقوط جمهوری پخش
(flv)
----
دانلود
(wmv)
34,180
4 بخش چهارم - سقوط جمهوری پخش
(flv)
----
دانلود
(wmv)
34,180
5 بخش پنجم - سقوط جمهوری پخش
(flv)
----
دانلود
(wmv)
21,527

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/soghut-jomhuri/soghut-jomhuri.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved