مستند موج بیداری
حمله رژیم صهیونیستی به کشتی کمک رسانی به غزه

موج بیداری - قسمت سوم - اشک مظلومان

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا پخش فرمت حجم
3 مستند موج بیداری - بخش اول - اشک مظلومان
(جدید)
موج بیداری - قسمت سوم - اشک مظلومان wmv 48,829
مستند موج بیداری - بخش دوم - اشک مظلومان
(جدید)
wmv 48,829
مستند موج بیداری - بخش سوم - اشک مظلومان
(جدید)
wmv 46,120

موج بیداری - قسمت دوم - صدقه جاریه

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا پخش فرمت حجم
2 مستند موج بیداری - بخش اول - صدقه جاریه
(جدید)
موج بیداری - قسمت دوم - صدقه جاریه wmv 48,829
مستند موج بیداری - بخش دوم - صدقه جاریه
(جدید)
wmv 48,829
مستند موج بیداری - بخش سوم - صدقه جاریه
(جدید)
wmv 47,192

موج بیداری - قسمت اول - امت اسلامی

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا پخش فرمت حجم
1 مستند موج بیداری - بخش اول - امت اسلامی
(جدید)
موج بیداری - قسمت اول - امت اسلامی wmv 48,829
مستند موج بیداری - بخش دوم - امت اسلامی
(جدید)
wmv 48,829
مستند موج بیداری - بخش سوم - امت اسلامی
(جدید)
wmv 47,528

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/moje-bidari/moje-bidari.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved