مستند نقاب - سیر تحولات سیاسی عطاءالله مهاجرانی
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1

مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 1)

wmv 10,038
3gp 3,438
2 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 2)
wmv 10,052
3gp 3,450
3 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 3)
wmv 10,076
3gp 3,429
4 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 4)
wmv 10,034
3gp 3,441
5 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 5)
wmv 10,062
3gp 3,428
6 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 6)
wmv 10,085
3gp 3,442
7 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 7)
wmv 10,071
3gp 3,454
8 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 8)
wmv 10,076
3gp 3,371
9 مستند سیر تحولات سیاسی
عطاءالله مهاجرانی
(قسمت 9)
wmv 1,004
3gp 293

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/mohajerani/mohajerani.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved