بررسی شکایت خانم شیرین عبادی از مدیر مسئول روزنامه کیهان، آقای شریعتمداری
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 بررسی شکایت خانم شیرین عبادی از مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای شریعتمداری

قسمت 1

wmv 10,972
2 بررسی شکایت خانم شیرین عبادی از مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای شریعتمداری

قسمت 2

wmv 11,140
3 بررسی شکایت خانم شیرین عبادی از مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای شریعتمداری

قسمت 3

wmv 10,980
4 بررسی شکایت خانم شیرین عبادی از مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای شریعتمداری

قسمت 4

wmv 10,678
5 بررسی شکایت خانم شیرین عبادی از مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای شریعتمداری

قسمت 5

wmv 9,519

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/dadgah-shariat-madari/index.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved