مستند بانک، جنگ با خدا
ردیف توضیحات

عکس

پخش دانلود حجم
(KB)
1 قسمت اول
«کیفیت خوب»
بانک جنگ با خدا ! / قسمت اول 20,41
2 قسمت دوم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت دوم 19,089
3 قسمت سوم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت سوم 18,779
4 قسمت چهارم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت چهارم 19,530
5 قسمت پنجم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت پنجم 20,570
6 قسمت ششم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت ششم 18,497
7 قسمت هفتم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت هفتم 20,484
8 قسمت هشتم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت هشتم 19,123
9 قسمت نهم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت نهم 18,916
10 قسمت دهم
«کیفیت خوب»
بانک، جنگ با خدا! / قسمت دهم 16,073

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/bank-jang/bank-jang-ba-khoda.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved