مستند واقعه 18 تیر
بررسي عوامل و عناصر اغتشاشات 18 تير سال 1378
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 مستند واقعه 18 تیر
قسمت اول
wmv 9,474
2 مستند واقعه 18 تیر
قسمت دوم
wmv 9,554
3 مستند واقعه 18 تیر
قسمت سوم
wmv 9,441
4 مستند واقعه 18 تیر
قسمت چهارم
wmv 8,783

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های سیاسی


 
 
http://www.aviny.com/clip/siyasi/18tir/18tir.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved