کلیپ های مذهبی

زلال سخن
زلال سخن - سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی ( 9 / 6 / 91 )
موضوع : کلمات قصار (حکمت 260 نهج البلاغه)
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 زلال سخن - بخش اول
(جدید)
wmv 29,297
2 زلال سخن - بخش دوم
(جدید)
wmv 29,297
3 زلال سخن- بخش سوم
(جدید)
wmv 29,297
4 زلال سخن - بخش چهارم
(جدید)
wmv 25,723
زلال سخن - سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی ( 4 / 6 / 91 )
موضوع : کلمات قصار
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 زلال سخن - بخش اول
(جدید)
wmv 29,297
2 زلال سخن - بخش دوم
(جدید)
wmv 29,297
3 زلال سخن- بخش سوم
(جدید)
wmv 29,297
4 زلال سخن - بخش چهارم
(جدید)
wmv 26,910
زلال سخن - سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی ( 31 / 5 / 91 )
موضوع : شادابی و نشاط در اسلام
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 زلال سخن - بخش اول
(جدید)
wmv 29,297
2 زلال سخن - بخش دوم
(جدید)
wmv 29,297
3 زلال سخن- بخش سوم
(جدید)
wmv 29,297
4 زلال سخن - بخش چهارم
(جدید)
wmv 24,099
زلال سخن - سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی ( 30 / 5 / 91 )
موضوع : دوستی و یاری کردن اهل بیت
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 زلال سخن - بخش اول
(جدید)
wmv 29,297
2 زلال سخن - بخش دوم
(جدید)
wmv 29,297
3 زلال سخن- بخش سوم
(جدید)
wmv 29,297
4 زلال سخن - بخش چهارم
(جدید)
wmv 19,020

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کزدن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
http://www.aviny.com/clip/mazhabi/zolal-sokhan/zolal-sokhan-rafie.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved