کلیپ های مذهبی

از این دو مذهب!! «نگاهی به فرهنگ صحیح»

(استاد رحیم پور ازغدی، در این جلسه ابتدا به فعالیت های مهم در هنگام ظهور و در جامعه مهدوی از قبیل اجرای عدالت حتی در عبادت، خلاص در اعمال دینی، تطهیر زمین از ظلم و جور، تصحیح شاخص های مذهبی غلط و رایج در فرهنگ دینی و … پرداختند. ایشان در تکمیل سخنان خود نیز به برخی روایات ائمه اطهار در این زمینه اشاره کردند.
ایشان از مذهبی که در روایات و فرهنگ صحیح دینی است، سخن به میان آوردند و به مقایسه آن با مذهبی که در پی تظاهر و ریاکاری است و هم اکنون در جامعه فعلی جاری است؛ پرداختند
)

 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم
1 این دو مذهب - بخش اول
(جدید)
طریقت گمراهی / صوفیه و دراویش / قسمت چهارم دانلود
(wmv)
29,297
2 این دو مذهب - بخش دوم
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
3 این دو مذهب - بخش سوم
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
4 این دو مذهب - بخش چهارم
(جدید)
دانلود
(wmv)
29,297
5 این دو مذهب - بخش پنجم
(جدید)
دانلود
(wmv)
28,739

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کدن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
http://www.aviny.com/clip/mazhabi/in-do-mazhab/in-do-mazhab.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved