کلیپ های مذهبی

دعای عرفه
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت
1 دعای عرفه 1 پخش و دانلود(mp4)
2 دعای عرفه 2 دعای عرفه قسمت 2 از 7 دعای عرفه قسمت 2 از 7 پخش و دانلود(mp4)
3 دعای عرفه 3 دعای عرفه قسمت 3 از 7 دعای عرفه قسمت 3 از 7 پخش و دانلود(mp4)
4 دعای عرفه 4 دعای عرفه قسمت 4 از 7 دعای عرفه قسمت 4 از 7 پخش و دانلود(mp4)
5 دعای عرفه 5 دعای عرفه قسمت 5 از 7 دعای عرفه قسمت 5 از 7 پخش و دانلود(mp4)
6 دعای عرفه 6 دعای عرفه قسمت 6 از 7 دعای عرفه قسمت 6 از 7 پخش و دانلود(mp4)
7 دعای عرفه 7 دعای عرفه قسمت 7 از 7 دعای عرفه قسمت 7 از 7 پخش و دانلود(mp4)

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
http://www.aviny.com/clip/mazhabi/haj/doay-arafe/doay-arafe.aspx?title=دعای-عرفه&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved