کلیپ های مذهبی

آموزش اداب و مناسک حج
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت
1 آموزش اداب و مناسک حج

(قسمت اول)
پخش و دانلود(mp4)
2 آموزش اداب و مناسک حج
(قسمت دوم)
پخش و دانلود(mp4)
3 آموزش اداب و مناسک حج

(قسمت سوم)
پخش و دانلود(mp4)
4 آموزش اداب و مناسک حج

(قسمت چهارم)
پخش و دانلود(mp4)
5 آموزش اداب و مناسک حج

(قسمت پنجم)
پخش و دانلود(mp4)
6 آموزش اداب و مناسک حج

(قسمت ششم)
پخش و دانلود(mp4)
7 آموزش اداب و مناسک حج

(قسمت هفتم)
پخش و دانلود(mp4)

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
http://www.aviny.com/clip/mazhabi/haj/amozesh-manasek-haj/amozesh-manasek-haj.aspx?title=آموزش-مناسک-حج&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved