کلیپ های مذهبی

آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا پخش فرمت

حجم
(KB)

1 آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی (بخش اول)
(جدید)
فاطمیه wmv 29,297
2 آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی (بخش دوم)
(جدید)
wmv 29,297
3 آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی (بخش سوم)
(جدید)
wmv 29,297
4 آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی (بخش چهارم)
(جدید)
wmv 29,297
5 آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی (بخش پنجم)
(جدید)
wmv 4,625
 
ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.

صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
http://www.aviny.com/clip/mazhabi/bozorgan/golpayegani/golpayegani.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved