کلیپ های مذهبی

مستند خطر پنهان
 «مستند خطر پنهان»
سبک زندگی

(موضوع سبک زندگی نیز خواه ناخواه با آنها پیوند تنگاتنگ پیدا کرده است لذا رسانه های تصویری که با ملاک ها و اعتقادات فرهنگی ما همخوانی نداشته باشند می توانند زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی در جامعه شود ...)
 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 3,778 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
تضعیف هویت ملی توسط غرب

(رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای با شناخت دقیق از تاثیرات رسانه های تصویری نهایت تلاش خود را در جهت جذب مخاطب از بین گرو های مختلف سنی بکار میگیرد تا با برنامه ربزی حساب شده خط مش و شیوه ی زندگی مخاطبان خود را به مسیر دلخواه خویش هدایت کند دست‌اندرکاران سریال های ماهواره ای به بهانه ی سرگرمی سازی و گذران اوقات فراغت افراد سعی می کنند تا سبک زندگی، نوع تفکر، بینش سیاسی، اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی کشورها را دچار استحاله کند و سبک زندگی و نمودهای جامعه مصرف گرا و سرمایه دار غربی را جاگزین آن کنند ...)
 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 6,189 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
استفاده از الگوی زنده

(خانواده به عنوان مهمترین واحد اجتماعی در تمام اعصار تاریخ نقش عمده ای در ایجاد یک جامعه ی سالم، مبتکر و پویا داشته و در تمام ادیان الهی نیز تشکیل خانواده مدیریت خانواده و تربیت فرزدان صالح اموری مقدس بوده است از انجا که خانواده نزدیکترین تماس را با کودک طی سال های رشد وی دارد در شکل گیری ارزش ها وجه نظرها و باور داشت های کودک نقش اصلی را بر عهده دارد و بر نوع روابطی که فرد با عوامل و نهادهای اجتماعی دیگر دارد تایر می گذارد ...)
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 9,540 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
بازی - کشف دنیای اطراف کودکان

(کشف دنیای اطراف بخش دیگری از فلسفه بازی است که کودک حس کنجکاوی خود را از این طریق ارضا می کند بازی تنها روان کودک را واکسینه می کند و مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی را که در آینده باید به دوش کشد به او می آموزد.کودک با بازی کردن موقعیتی به دست می آورد تا اعتقادات، احساسات و مشکلات خود را پیا کند و مهارت های زندگی را بیاموزد ...)
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 6,386 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
ماهواره

(دست اندرکاران سریال های ماهواره ای به بهانه ی سرگرمی سازی و گذران اوقات فراغت افراد سعی می کنند سبک زندگی، نوع تفکر، بینش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را دچار استحاله کند و سبک زندگی و نمودهای جامعه مصرف گرا و سرمایه دار غربی را جایگزین آن کند)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 14,649 کیلوبایت 12,648 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
بازی های رایانه ای

(روانشناسان تاثیر اساسی بازی در رشد جسمی، ذهنی و عاطفی کودکان را مورد تایید قرار داده اند و معتقدند بازی در عین اینکه وصیله ی سرگرمی است دارای جنبه ی آموزش و سازندگی نیز هست امروزه گسترش روز افزون بازی های رایانه ای باعث شده تا بازی های کودکانه، که عمدتا جمع کودکان را با طبیعت و محیط آزاد و فضای پر نشاط پیوند می داد به تدریج جای خود را به بازی های فردی در گوشه ای از خانه بدون هیچ رابطه ی عاطفی و انسانی بسپارند)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت
بخش پنجم
7,715 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
فضای مجازی

(در عصر حاضر دانش فناوری اطلاعات عرصه های مختلف زندگی بشر را در سیطره ی خود قرار گرفته است و کشورها از این ابزار برای میل به اهداف خود استفاده می کند اینترنت به عنوتن یک پدیده ی جهان شمول امکان و فرستی برای کاربران فراهم می کند که بتوانند تمام اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را هر زمان، هرکجا و به هر میزان بخواهند دریافت کنند بنابراین در جهان امروز فرهنگ رسانه ای با برتری رسانه ی ایترنت فراگیر ترین و مسلط ترین فرهنگ تاثیرگذار در جامعه است)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
21,485 کیلوبایت 21,485 کیلوبایت 21,485 کیلوبایت 21,485 کیلوبایت
بخش پنجم
15,903 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
تهاجم فرهنگی

(امروزه با توجه به رشد فکری و آگاهی عمومی ملت های جهان نفوذ و سلطه و به دست آوردن مستمرات از راه لشکر کشی های نظامی به آسانی امکان پذیر نیست و در صورت اجرا هزینه های زیادی برای مهاجمان تحمیل می کند به همین سبب بیش از یک قرن است که استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر دادند و از طریق سیاست های فرهنگی تلاش می کنند به اهداف شوم خود برسند.اگر فرهنگ جامعه ای توان خود را از دست بدهد و مردم از فرهنگ خود گسسته شوند قدرت درست اندیشیدن از آنها صلب می گردد و در این دریای ارتباطات غرق می شوند)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت 24,415 کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
24,415 کیلوبایت 1,945 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
رسانه ها

(در مرحله نوجوانی یک سلسله مراتب اساسی و مهم در دستگاه روانی ایجاد شده و بر اساس آن انسان توانایی درک و تحلیل مسائل انتزاعی را پیدا می کند بخش عمده ای از رشد روانی و عاطفی فرد جامعه پذیری و تمرین نقش ها نیز در این دوران هادس می شود که اهمیت غیر قابل اغماضی در شکل گیری هویت فرد دارد)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,180 کیلوبایت
بخش پنجم
2,331 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
اسباب بازی کودکان

(با توجه به اینکه اسباب بازی جز اولین اشیایی است که کدک با آن سر و کار دارد بیشتریم تاثیر را می تواند در بخش فرهنگ سازی برای کودک در ساهای اولیه رشد داشته باشد)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,180 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
 «مستند خطر پنهان»
مقابله با برنامه های فرهنگی بیگانه

(کودکان هنگام تماشای این قبیل داستان ها خود را به جای شخصیت اصلی قهرمان قصه میگذارند و سعی در همانندی با او دارند به این ترتیب بررسی تاثیر گذاری کارتون ها از جنبه های مختلف از اهمیت برخوردار است ...)


 
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت 19,532 کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
19,532 کیلوبایت 12,295 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.

صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های مذهبی


 
 
http://www.aviny.com/clip/mazhabi/akharozaman/khatar-penhan/khatar-penhan.aspx?������������������������������ ������������������ ������������������������������&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved