بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 


 

ترند گذاری - امت طراز

(در مبحث ترند گذاری تمایز بین ترند نمایی با ترند گذاری در این است که در ترند نمایی ما تبیین و ترسیم میکنیم مسیر موجود جامعه را یعنی می گوییم جامعه به کدام مسیر حرکت می کند و چه اتفاقی می افتد.در ترند گذاری ما ترسیم مسیر مطلوب می کنیم لذا در آینده بینی این که آینده را میبینیم چه اتفاقی خواهد افتاد بدون آنکه در آن دخل و تصرف کنیم ترند نمایی میکنیم)

 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

دانلود پخش فرمت

حجم
(KB)

1 ترند گذاری - امت طراز - بخش اول
(جدید)
دانلود
(wmv)
58,594
2 ترند گذاری - امت طراز - بخش دوم
(جدید)
دانلود
(wmv)
58,594
3 ترند گذاری - امت طراز - بخش سوم
(جدید)
دانلود
(wmv)
58,594
4 ترند گذاری - امت طراز - بخش چهارم
(جدید)
دانلود
(wmv)
58,594
5 ترند گذاری - امت طراز - بخش پنجم
(جدید)
دانلود
(wmv)
58,594
6 ترند گذاری - امت طراز - بخش ششم
(جدید)
دانلود
(wmv)
42,972

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.

ترندگذاری «دولت طراز 6 »

(تمایز ترندگذاری از ترند نمایی در این است که در ترند نمایی ترندهای مشخص شده و روند محتوم را میبینید آنچه که شما در نمونه ی ترند 1 دیدید یا در اتحادیه اروپا یا آنچه که در ترند 20 15 واتسن دیدید این ها ترند نمایی هست)


پخش - بخش اولپخش - بخش دومدانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
35,157 کیلوبایت 35,157 کیلوبایت 35,157 کیلوبایت 35,157 کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
735,157 کیلوبایت 25,155 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
ترندگذاری «قلب جهان 3»

(در آینده شناسی و همچنین در روش غربی یعنی فیوچر لوژی موضوع تعیین اهداف دراز مدت و بعد هم تعیین مسیر نسبت به آن اهداف یعنی تعیین روند ها ترند گذاری. بالاخره جوانبی دارد که آرام آرام در یک ورزش فکری کسی که طلبه ی علم استراتژی است باید با جوانب آشنا بشود.ترند گذاری، تعیین روند، تعیین مسیر، ناظر به مبحثی به نام اهداف بلند و کوتاه مدت، ناظر به رسالت، رسالت و هدف با عبور از «gateway» خط مش)


پخش - بخش اولپخش - بخش دومپخش - بخش سوم
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
72,266 کیلوبایت 72,266 کیلوبایت 72,266 کیلوبایت 72,266 کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
72,266 کیلوبایت 57,957 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
 
ترندگذاری «انسان طراز 1»

(مسئله ی ترند گذاری و تعیین مسیر: مورد مطالعاتی ترند اصلی جمهوری اسلامی است.سه نکته تعیین «road map» نقشه راه و مقوله ی تیین ترند و حد فاصله این دوتا یعنی مفهومی به نام، به طور مشخص «gateway» یا خط مش تنظیم این سه تا و تعیین نسبت این سه با همدیگر یک پیچیدگی و ظرائفی دارد.در هر صورت در طرح ریزی استراتژیک این سه مفهوم با همدیگر ممزوج است.روبه روی ترندهایی که آمریکایی ها گذاشته اند برای 2050 و 2075 چند نکته را روشن کنیم دکترینی که اینها منتشر کردند واقعیت ها و احتمالاتی است که انجام می شود به نتیجه میرسد.چرا نگاه متفاوت نسبت بهش نمیتونن داشته باشن چون ذاتی مدرنیته است)


پخش - بخش اولپخش - بخش دومپخش - بخش سوم
دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
70,313 کیلوبایت 70,313 کیلوبایت 70,313 کیلوبایت 70,313 کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
70,313 کیلوبایت 61,201 کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید. 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved