مستند شناسه
مروری است فشرده بر تاریخ معاصر انقلاب از آخرین روزهای دوران طاغوت تا فتنه ۸۸

 
مستند شناسه
قسمت اول
(جدید)
مستند شناسه
قسمت دوم
(جدید)
مستند شناسه
قسمت سوم
(جدید)
مستند شناسه
قسمت چهارم
(جدید)

صفحه اصلی کلیپ ها / انقلاب اسلامی


 
 
http://www.aviny.com/clip/enghelab_eslami/shenase/shenase.aspx?title=������������������������������-������������������������������&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved