مستند پیشمرگان

 
مستند پیشمرگان
هجرت
(جدید)
مستند پیشمرگان
شرایط کردستان در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب
(جدید)
مستند پیشمرگان
به سوی آزادی
(جدید)
مستند پیشمرگان
ماجرای روستای دولاب
(جدید)
مستند پیشمرگان
روایت غائله پنج ساله کردستان از زبان پیشمرگان مسلمان کرد
(جدید)
مستند پیشمرگان
روایت غائله پنج ساله کردستان از زبان پیشمرگان مسلمان کرد
(جدید)
مستند پیشمرگان
ایل منگوری؛ نماد استقامت عشایر ایران
(جدید)

صفحه اصلی کلیپ ها / انقلاب اسلامی


 
 
http://www.aviny.com/clip/enghelab_eslami/pishmargan/pishmargan.aspx?title=مستند-پیشمرگان&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved