فیلم سخنرانی شهید محمد جواد باهنر
موضوع : معاد
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(MB)

1 شهید باهنر - معاد - بخش اول wmv
(دانلود)
24,415
2 شهید باهنر - معاد - بخش دوم wmv
(دانلود)
24,415
3 شهید باهنر - معاد - بخش سوم wmv
(دانلود)
24,415
4 شهید باهنر - معاد - بخش چهارم wmv
(دانلود)
24,415
5 شهید باهنر - معاد - بخش پنجم wmv
(دانلود)
5,287
 

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / انقلاب اسلامی


 
 
http://www.aviny.com/clip/enghelab_eslami/bahonar/bahonar.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved