شعر خوانی در حضور رهبر سال 86

سخنرانی در کنگره جهانی بزرگداشت حافظ-سال-67
 
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 قسمت 1 wmv 11,684
2 قسمت 2 wmv 11.120
3 قسمت 3 wmv 11,347
4 قسمت 4 wmv 10,865
5 قسمت 5 wmv 11,729
6 قسمت 6 wmv 12,796

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های امام و رهبری


 
 
http://www.aviny.com/clip/emam_va_rahbari/Bozorgdasht-Hafez/Bozorgdasht-Hafez.aspx?سخنرانی در کنگره جهانی بزرگداشت حافظ-سال-67&mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved