کلیپ های دفاع مقدس

شهید سید عبدالحسین موسوی نژاد


کلیپ
 
ردیف توضیحات

عکس

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 شهید سید عبدالحسین موسوی نژاد
بخش اول
(جدید)
wmv 29,297
2 شهید سید عبدالحسین موسوی نژاد
بخش دوم
(جدید)
wmv 20,966

ابتدا تمامی فایل های هر مستند یا فیلم را دانلود نمایید
سپس نسبت به باز کزدن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های دفاع مقدس


 
 
http://www.aviny.com/clip/Defae_moghadas/shohada/mosavi/mosavi.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved