کلیپ های دفاع مقدس

مستند عملیات والفجر 8
پیش از عملیات، شب عملیات، عبور از اروند، آموزش

پیش از عملیات
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 والفجر 8 - 1 دانلود wmv 14,847
2 والفجر 8 - 2 دانلود wmv 14,929
3 والفجر 8 - 3 دانلود wmv 13,884
شب عملیات
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 شب وداع - 1 دانلود wmv 13,902
2 شب وداع - 2 دانلود wmv 13,925
3 شب وداع - 3 دانلود wmv 13,895
عبور از اروند رود
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 عبور - 1 دانلود wmv 15,892
2 عبور - 2 دانلود wmv 16,913
3 عبور - 3 دانلود wmv 16,895
4 عبور - 4 دانلود wmv 15,899
آموزش
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 آموزش - 1 دانلود wmv 11,926
2 آموزش - 2 دانلود wmv 9,947
3 آموزش - 3 دانلود wmv 11,958


برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های دفاع مقدس


 
 
http://www.aviny.com/clip/Defae_moghadas/amaliat/valfajr8/valfajr8.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved