کلیپ های دفاع مقدس

مستند عملیات ثامن الائمه
 
ردیف توضیحات

عکس

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 جغرافیای طبیعی-نظامی منطقه عملیاتی ثامن الائمه wmv 9,736
2 طراحی، شرح و اجرای عملیات ثامن الائمه wmv 10,543
3 تلفات و غنائم wmv 759
4 بازتاب عملیات wmv 10,430

برای دانلود کردن کلیپ های فوق، روی آیکون کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های دفاع مقدس


 
 
http://www.aviny.com/clip/Defae_moghadas/amaliat/samenol-aeme/samenol-aeme.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved