کلیپ های دفاع مقدس

مستندهایی از عملیات های 8 سال دفاع مقدسعملیات مرصاد مستند ابر
(فیلمی از منطقه عملیاتی والفجر 9)
مستندی کامل از عملیات والفجر 8عملیات بدر و خیبر
عملیات خیبر عملیات ثامن الائمه عملیات های بدر و خیبرنبرد دار خوین عملیات رمضان عملیات بیت المقدسعملیات والفجر 10 عملیات کربلای 5  


صفحه اصلی کلیپ ها / کلیپ های دفاع مقدس


 
 
http://www.aviny.com/clip/Defae_moghadas/amaliat/amaliat.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved