کلیپ راز شهادت

 

درباره کلیپ:

حاج قاسم سلیمانی:
اگر امروز کسی رو دیدید که بوی شهادت از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد شهید خواهد شد ...
شرط شهید شدن، شهید بودن است ...

به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی

مشاهده کلیپ
 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved