روز شمار دفاع مقدس

20/11/61

تصميم عربستان به پرداخت وام 6 ميليارد دلاري در عرض 6 ماه آينده به عراق

20/11/63

ادامه جنگ ايران و عراق بر ضد مبارزات فلسطين و پايان آن به منزله پيدايش فرصت‌هاي واقعي براي آزادي بيت‌المقدس (عرفات)

20/11/64

عمليات والفجر8

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/11/20.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved