روز شمار دفاع مقدس

07/11/62

ديدار صدام با ريچارد مورفي معاون وزير خارجه آمريكا بررسي جنگ تحميلي

07/11/65

معيري معاون نخست وزير: حمله ايران در نزديكي بصره كه از 19 ديماه آغاز شد مرحله نهايي اين جنگ مي‌باشد و ايران تمايلي به پيشروي به سوي بغداد ندارد.

 

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/11/07.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved