روز شمار دفاع مقدس

07/10/59

حملات ايذايي و شبيخون خودي در سوسنگرد و گلوله باران اهواز توسط دشمن .

 تحليل مركز فرماندهي سپاه در غرب كشور از تحركات دشمن در جبهه مياني : احتمال سقوط مجدد دهلران زياد است .

 طرح انتقادي اختلافات داخلي در سخنان امام .

 تاكيد و توجيه ادامه اشغال ايران توسط عراق در روزنامه الثوره و راديو صوت الجماهير .

 
 
http://www.aviny.com/archive/War/10/07.aspx?mode=print
Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved