شهید آوینی


ترجمه منظوم قرآن
( امید مجد )
ردیف

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

91 ترجمه منظوم سوره الشَّمس 30 887
92 ترجمه منظوم سوره اللَیل 30 1,014
93 ترجمه منظوم سوره الضّحی 30 506
94 ترجمه منظوم سوره الشَرح 30 360
95 ترجمه منظوم سوره التّین 30 392
96 ترجمه منظوم سوره العَلق 30 1,171
97 ترجمه منظوم سوره القَدر 30 337
98 ترجمه منظوم سوره البَیـِّنة 30 1,000
99 ترجمه منظوم سوره الزَّلزَلة 30 355
100 ترجمه منظوم سوره العَادیات 30 565
101 ترجمه منظوم سوره القَارعة 30 511
102 ترجمه منظوم سوره التَّـکاثُر 30 455
103 ترجمه منظوم سوره العَصر 30 248
104 ترجمه منظوم سوره الهُمَزة 30 444
105 ترجمه منظوم سوره الفیل 30 257
106 ترجمه منظوم سوره قُـرَیش 30 257
107 ترجمه منظوم سوره المَاعُون 30 245
108 ترجمه منظوم سوره الکوثر 30 354
109 ترجمه منظوم سوره الکافِرون 30 201
110 ترجمه منظوم سوره النَّصر 30 238
111 ترجمه منظوم سوره المَسَد 30 256
112 ترجمه منظوم سوره الإخلاص 30 158
113 ترجمه منظوم سوره الفَلق 30 253
114 ترجمه منظوم سوره النَّاس 30 310
صفحه :   1  ،  2  ،  3  ،  4

برای دانلود کردن ترجمه های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo