ترجمه منظوم قرآن
( امید مجد )
ردیف

نام سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

61 ترجمه منظوم سوره الصَّف 28 2,508
62 ترجمه منظوم سوره الجُمعة 28 1,937
63 ترجمه منظوم سوره المُنافِقون 28 2,165
64 ترجمه منظوم سوره التَّغابُن 28 3,213
65 ترجمه منظوم سوره الطّلاق 28 3,365
66 ترجمه منظوم سوره التَّحریم 28 2,936
67 ترجمه منظوم سوره المُلک 29 3,981
68 ترجمه منظوم سوره القَلم 29 3,785
69 ترجمه منظوم سوره الحاقـّة 29 3,990
70 ترجمه منظوم سوره المَعارج 29 2,902
71 ترجمه منظوم سوره نُوح 29 2,874
72 ترجمه منظوم سوره الجنّ 29 3,443
73 ترجمه منظوم سوره المُـزَّمِّل 29 2,538
74 ترجمه منظوم سوره المُدَّثر 29 1,859
75 ترجمه منظوم سوره القیامَة 29 2,208
76 ترجمه منظوم سوره الإنسان 29 2,810
77 ترجمه منظوم سوره المُرسَلات 29 2,812
78 ترجمه منظوم سوره النَّبأ 30 2,373
79 ترجمه منظوم سوره النّازعات 30 2,470
80 ترجمه منظوم سوره عَبَس 30 1,892
81 ترجمه منظوم سوره التَّـکویر 30 1,685
82 ترجمه منظوم سوره الإنفِطار 30 964
83 ترجمه منظوم سوره المُطَفّفین 30 2,231
84 ترجمه منظوم سوره الإنشِقاق 30 1,398
85 ترجمه منظوم سوره البُرُوج 30 1,218
86 ترجمه منظوم سوره الطّارق 30 828
87 ترجمه منظوم سوره الأعلی 30 930
88 ترجمه منظوم سوره الغاشیة 30 1,179
89 ترجمه منظوم سوره الفَجر 30 1,705
90 ترجمه منظوم سوره البَلد 30 962
صفحه :   1  ،  2  ،  3  ،  4

برای دانلود کردن ترجمه های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

 

Logo
http://www.aviny.com/Voice/quran/tarjome-manzum/tarjome-manzum-03.aspx?&mode=print